Uutisia

null Korkeakoulut kiinnostuneita hankkimaan pilvi- ja oppimisympäristöpalveluita

Eurooppalainen yhteiskilpailutushanke kaupallisista pilvipalveluista ja oppimisympäristöistä on käynnistynyt.

Euroopan korkeakoulu- ja tutkimusverkko-organisaatiot (GÉANT) kilpailuttavat kaupallisia pilvipalveluita (IaaS, PaaS, SaaS) ja oppimisympäristöjä (Learning Management Systems, LMS) OCRE-projektissa (Open Clouds for Research Environments). OCRE yhdistää tutkimusyhteisön vaatimukset ja tarpeet julkista hankintaa ja kilpailutusta varten, jonka tuloksena kriteerit täyttävät palveluiden toimittajat valitaan. OCRE mahdollistaa yhteiset sopimukselliset puitteet pilvipalveluhankinnoille ja mahdollistaa 9.5 miljoonan euron arvosta Euroopan komission rahoitusta tutkijoille hankittujen palveluiden hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että kaikki korkeakoulut saavat mahdollisuuden hyödyntää kilpailutuksen tuloksia.

OCRE-kilpailutus korvaa nykyisen vuoteen 2020 saakka voimassa olevan GÉANT IaaS -puitehankinnan, jota kaikki korkeakoulut ovat voineet hyödyntää. Nykyistä GÉANT IaaS-puitesopimusta hyödyntää 15 korkeakoulua Suomessa, ja Euroopan laajuisesti yli 300 instituutiota noin 14 miljoonan euron arvosta.

CSC osallistuu OCRE-kilpailutuksiin korkeakoulujen sidosyksikkönä (NREN, National Research and Education Network), ja aikoo tarjota hankittavia palveluita edelleen korkeakouluille "broker" -mallilla. Tällöin palvelut ovat helposti saatavilla CSC:n kautta.

CSC on kartoittanut kevään aikana osana kilpailutuksen virallista valmistelua korkeakoulujen kiinnostusta hankkeeseen. Lähes kaikki (37) korkeakoulua ilmoittivat kiinnostuksensa ja tukensa sekä pilvi- että oppimisympäristöpalveluiden hankintaan. Jo saadut alustavat arviot hankintavolyymeistä toimivat hyvänä pohjana onnistuneelle kilpailutukselle.

CSC koordinoi kilpailutusta Suomen osalta. GÉANT kokoaa kaikki hankintatarpeet heinäkuun loppuun mennessä, ja toimittajien kilpailutuksen on tarkoitus alkaa lokakuussa. Valittujen toimittajien palvelut olisivat käytettävissä vuoden 2020 alkupuolelta lähtien. Ohjelma jatkuu vuoteen 2024 saakka.

Lisätietoja: OCRE pilvi- ja LMS-kilpailutus