null Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 viitoittaa tietä kehittämisohjelmille

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 viitoittaa tietä kehittämisohjelmille

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julkaisi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanon tiekartan alkuvuodesta 2019. Korkeakouluvision tavoitteena on:

  • Nostaa koulutustasoa
  • Lisätä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa
  • Lisätä Suomen tutkimus- ja kehittämisintensiivisyyttä

 Tiekartan toimia edistetään viidessä kehittämisohjelmassa. Ohjelmien tavoitteena on:

  • Tehdä Suomesta osaavimman työvoiman kotimaa
  • Uudistaa korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö
  • Luoda korkeakouluyhteisön osaamisella maailman parasta oppimista ja oppimisympäristöjä
  • Tehdä korkeakouluista Suomen parhaita työpaikkoja
  • Vahvistaa yhteistyötä ja avoimuutta tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan voimavaraksi

CSC tukee kehittämisohjelmien toimeenpanoa

CSC tukee uudistuvan korkeakoulutuksen ja digitaalisen palveluympäristön kehittämisohjelman toimeenpanoa OKM:n tilaamana. Välineinä ovat muun muassa tilannekuvan ylläpito, selvitystehtävät, määritykset sekä näihin perustuvat jatkotoimet. Lisäksi opetuksen ja oppimisen tuen sekä hallinnon viitearkkitehtuuria laajennetaan jatkuvan oppimisen palvelemiseksi.

Toukokuisen kevätseminaarin sisällöt nousevat uudistuvan korkeakoulutuksen ja digitaalisen palveluympäristön kehittämisohjelmasta. Kehitystyötä tukevat myös useiden kärkihankerahoitusta saaneiden kehittämishankkeiden toimet.

– Kehittämishankkeiden työn edetessä huomio keskittyy niiden tuotosten kiinnittymiseen osaksi korkeakoulukentän pysyvää toimintaa. Hankkeet tekivät vuodenvaihteen tienoilla tuotoksiaan koskevat itsearvioinnit, joiden pohjalta temaattinen yhteistyö etenee kevätseminaarissa, toteaa kehityspäällikkö Eeva Polvi CSC:ltä.

Kehittämishankkeet uudistavat korkeakoulutusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on järjestänyt kaksi erityisavustushakua korkeakoulutuksen kehittämistä tukeville hankkeille. Rahoitusta myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 25 miljoonaa euroa 17 kehittämishankkeelle. Syksyllä 2017 rahoitusta myönnettiin yhteensä 40 miljoonaa euroa 19 kehittämishankkeelle.

Keskeisinä teemoina ovat opintojen avoimuus ja joustavuus, yhteistyö koulutuksen järjestämisessä sekä opiskelijoiden nopeampi siirtyminen työelämään. Ensimmäiset hankkeet saavat työnsä päätökseen vuoden 2019 lopulla.

Kehittämisohjelmat kokoavat ja koordinoivat korkeakoulujen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden tahojen kehittämistyötä ja voimavaroja. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Lue lisää:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote Visio 2030:n  julkistamisesta sekä taustamateriaalia

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalle

Julkaistu alunperin 30.04.2019

 

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Nina Lundahl