Lausunto energiaverotuksen uudistamista selvittävälle työryhmälle

Lausunto energiaverotuksen uudistamista selvittävälle työryhmälle

CSC on jättänyt kommenttinsa energiaverotuksen uudistamista selvittävän työryhmän kysymyksiin. Energiaverotuksen uudistus liittyy hallitusohjelman kirjauksiin, jonka mukaan energiantuotannon päästöohjausta lisätään poistamalla teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ja alentamalla II veroluokan sähkövero kohti EU:n sallimaa minimitasoa. Uudistus on tarkoitus toteuttaa kustannusneutraalisti siirtymäkauden aikana. Energiaverotuksen uudistus on CSC:lle tärkeä asia lausua, sillä uudistuksen yksi tarkoitus on siirtää sähköveroluokkaan II kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja konesalit.

Sähköveroluokan II sähköveron alentaminen tulisi toteuttaa täysimääräisenä vuoden 2021 alusta ja sähköveroluokan II sähköveron alentaminen EU-minimiin tulee toteuttaa siten, että suomalaisten yritysten kilpailukyky taataan. CSC puoltaa konesalien siirtymistä sähköveroluokkaan II, mikäli konesali pystyy hyödyntämään yli 50% käyttämästään energiasta hukkalämmön hyötykäytössä. Näin ollen uudistus ottaa huomioon myös hukkalämpöä hyödyntävät alle 5MW:n datakeskukset. Selkeä rajaus hyödynnettävästä hukkalämmöstä vähentää verohelpotuksen mahdollisia väärinkäytöksiä.

CSC lausui myös, että verohelpotusten kriteereiksi on kulutuksen rinnalle nostettava konesalin ekotehokkuus, kustannustehokkuus sekä ympäristöystävällisyys. Veronalennukseen tulisi olla liitettynä vaade päästöttömän energian käyttämisestä konesaleissa. Nykyinen järjestelmä ei ota CSC:n näkemyksen mukaan edellä mainittuja asioita huomioon.

Sähköveroluokan lisäksi CSC kommentoi laajemmin myös hukkalämmöstä. CSC näkemys on, että hukkalämmön hyödyntämistä tukee Suomen laaja kaukolämpö-verkosto, innovatiivinen energia-ala sekä tietouden kasvu aiheen tiimoilta. Hukkalämmön tehokkaampi hyödyntäminen vaatii entistä enemmän tukea Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hukkalämmön hyödyntämiskohteita kartoittamalla ja potentiaalisten yritysten yhteistyöllä käyttökohteita voidaan löytää paljon lisää kaukolämmön rinnalle. 

CSC:n datakeskus Kajaanissa toimii kestävän kehityksen periaatteella: ekologisesti, globaalia hiilijalanjälkeä pienentäen. Datakeskuksessa käytetty sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvalla energialla. Kylmän ilmaston ansiosta (vuotuinen keskilämpötila alle 3 astetta) datakeskuksessa voidaan käyttää vapaajäähdytystä, eli jäähdytykseen ei tarvita ylimääräistä energiaa.

Suurteholaskentaa ja datanhallinnan palveluja tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa entistä enemmän, ja samalla datakeskusten sähkönkulutus tulee kasvamaan. CSC:llä on malli, miten laskentaa voidaan tehdä hiilineutraalisti, tai jopa hiilinegatiivisesti. Suomi on viileän ilmaston, edullisen ja puhtaan sähkön sekä vakaiden olojen ansiosta ideaali datakeskusten sijoituspaikka. Tätä viestiä on tärkeää viedä eteenpäin myös kansainvälisillä areenoilla.

 

 

Kommentit voit lukea kokonaisuudessaan täältä (pdf).