Lausunto Euroopan komissiolle luotettavan tekoälyn eettisistä ohjesäännöistä

Lausunto Euroopan komissiolle luotettavan tekoälyn eettisistä ohjesäännöistä

CSC pitää eettiselle tekoälyn kehittämiselle ja käytölle luotuja eettisiä periaatteita ja vaatimuksia harkittuina, oikeudenmukaisina ja kunnioitettavina. EU:n on pyrittävä kohti ihmiskeskeistä tekoälyä ja pyrittävä fasilitoimaan maailmanlaajuista keskustelua tekoälyn etiikasta.

CSC tukee esityksen mukaista eettisten periaatteiden pohjaamista perusoikeuksille.

EU:n tulisi aktiivisesti edistää jokaisen oikeutta omaan dataansa omadata-periaatteen mukaisesti.

CSC kannattaa eettiselle tekoälyn käytölle luotua arviointilistaa. Luotettava tekoälyn käyttö on tavoiteltava asia ja sen takaamiseksi voitaisiin harkita sertifikointijärjestelmää, joka edistäisi tekoälyn eettistä käyttöä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täällä englanniksi (pdf).