Lausunto hallituksen esityksistä eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä ja ammatillisesta koulutuksesta annettujen lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksistä eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä ja ammatillisesta koulutuksesta annettujen lakien muuttamisesta

CSC:n lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta.

Digitalisaatio muuttaa oppijan, opettajan ja koulutusorganisaation vuorovaikutussuhteita, luo joustavia opintopolkuja ja mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön myös koulutustoimijoiden välillä. Tätä kaikkea tukeva palvelukehitys edistää myös jatkuvaa ja joustavaa oppimista opintoihin hakemisen, opintojen suorittamisen, työmarkkinoiden sijoittumisen ja työnhaun tukemisen kautta.

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä sekä hallituksen esitys lain muuttamisesta selkiyttää oppijan tietovirtoja ja vähentää päällekkäisten tiedonsiirtojen tarvetta. CSC kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä hyvästä valmistelutyöstä ja ehdottaa, että jatkovalmisteluissa kiinnitetään huomiota lausunnossa esitettäviin kohtiin koskien lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (pdf).