Lausunnot

null Lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

CSC kannattaa julkishallinnon avoimuuden lisäämistä ja julkisuuslain soveltamisalan laajentamista. CSC:tä koskeva julkisuus toteutuu jo nykyisellään omistajien suuntaan hyvin. CSC on kuitenkin valmis lisäämään avoimuuttaan.

Liikesalaisuuksien sekä valmius- ja turvallisuusasioiden riittävästä salassapitosuojasta on pidettävä kiinni, kuitenkin niin, että lain soveltamisalan laajentamiseen liittyvät tavoitteet toteutuvat.

Asiakirjapyyntöjä on tullut CSC:lle koskien etenkin hankinta-asiakirjoja, minkä vuoksi lisääntynyt avoimuus vaatii myös lisää resursseja pyyntöihin vastaamiseen.

Voit lukea koko lausunnon täältä.