Lausunto SOTE-tietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurista

Lausunto SOTE-tietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurista

CSC pitää kokonaisarkkitehtuurin kuvausta hyvänä tukena toisiolain ja sen alaisten toimijoiden luoman toimintaympäristön hahmottamisessa sekä välttämättömänä tukena lainsäädännön implementoinnissa.

Nyt lausuttavana olleessa luonnoksessa on tunnistettu monia keskeisiä asioita, mutta tässä vaiheessa sitä on pidettävä vielä luonnosasteella olevana tuotoksena, sillä esimerkiksi genomikeskusarkkitehtuuri on vasta valmisteilla ja valmistuttuaan se tulee sitoa toisiokäytön kokonaisarkkitehtuuriin. Järjestelmällisesti laadittu sosiaali- ja terveystietojen toisiokäytön kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa jäsentyneen kuvan toiminnasta, jota ollaan toteuttamassa. Se tarjoaa kehyksen toiminnan johtamiseen ja valvontaan sekä auttaa toisiokäytön kumppaneita hahmottamaan oman toimintansa liittymäpintoja suhteessa toisiokäytön keskitettyihin toimintoihin.

Luonnosta työstäessä tulee varmistaa toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien yhteentoimivuus. Arkkitehtuurin valmisteluun tulee esittää tarpeelliset resurssit sekä viedä se loppuun järjestelmällisesti ja laadukkaasti.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (pdf).