Lausunto valtioneuvoston asetuksesta julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta

CSC:n lausunto valtioneuvoston asetuksesta julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta

CSC korostaa julkishallinnon tietoturvan, yhteentoimivuuden ja tiedonhallinnan tärkeyttä. On ensiarvoisen tärkeää, että lautakunnassa on riittävää osaamista kansalaisten oikeusturvan vaatiman tiedon oikeellisuuden ja säilyttämisen vaatimuksista. Erityisesti tiedon hävittämisen kanssa tulee olla tarkkana, jotta oikeusturva toteutuu.

CSC on huolissaan lautakunnan henkilöresurssien riittävyydestä. Sihteereille määritellyt tehtävät ovat laajat, mutta sihteerit hoitavat tehtäviään sivutoimisesti. Myös sihteereille tulisi asettaa erityiset pätevyysvaatimukset samoin kuin lautakunnan jäsenille.

Lue koko lausunto täältä (pdf).