Uutisia

null NeIC-haku on avattu – rahoitusta e-infrastruktuureihin liittyville yhteistyöhankkeille

NeIC-haku on avattu – rahoitusta e-infrastruktuureihin liittyville yhteistyöhankkeille

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) avaa rahoitushaun pohjoismaisesti kiinnostaville e-infrastruktuureihin liittyville yhteistyöhankkeille. NeIC pyytää ehdotuksia e-infrastruktuurien tarjoajista ja kehittäjistä, tutkijoista ja muista yhteisöistä koostuvilta konsortioilta. NeIC:n rahoitustilanne sallii yhden tai kahden kehitysprojektin sekä mahdollisesti muutaman esitutkimuksen aloittamisen vuosittain.

Tyypillinen tarjoajalähtöinen hanke kehittää palveluita laajalle kirjolle erilaisia tutkimusongelmia ja tyypillinen käyttäjälähtöinen hanke tähtää e-infrastruktuuripalveluiden kehittämiseen yhdelle tai useammalle tietylle tutkimusalalle.

Ehdotettava yhteistyöhanke voi pitää sisällään

  1. avointa tiedettä tukevan infrastuktuurin kehittämistä
  2. uusien teknologioiden tutkimista
  3. tiedon tai osaamisen jakamista
  4. nykyisen tai tulevan e-infrastruktuurin käyttöä tehostavan koulutuksen tarjoamista.

Erityisesti hakemukset voisivat sisältää datakeskeisiä haasteita. NeIC mainitsee esimerkkeinä biodiversiteetin, terveystietorekisterit, biolääketieteellisen datan, tekoälyn ja koneoppimisen, autentikointi ja autorisointijärjestelmät, kvanttilaskennan ja kyberturvallisuuden.

Ehdotettavassa hankkeessa on oltava osallistujia vähintään kolmesta maasta, joista yksi voi olla jokin muu kuin Pohjoismaa tai Viro. Ehdotettu hanke voi sisältää kumppaneita Pohjoismaiden ulkopuolelta.

Hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä paikalliseen e-infrastuktuurin tarjoajaan ennen hakemuksen lähettämistä. Erityisesti tämä on tarpeen, jos projektin läpivienti vaatii resursseja laskentaan tai datanhallintaan tai muuta e-infrastruktuurin tarjoajan palvelua. Suomessa ota yhteyttä CSC:hen ja johtaja Pekka Lehtovuoreen.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 10.3.2021 klo 13 CET.

Lisätietoja NeIC-hausta ja hakuohjeita

NeIC on Pohjoismaisen tutkimusneuvoston NordForskin alainen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä. NeIC:iä rahoittavat kansalliset tutkimusrahoittajat, Nordforsk ja projekteihin osallistuvat partnerit.

Lisätietoja

Pekka Lehtovuori, johtaja, laskennallisen tutkimuksen palvelut, CSC
+358 50 381 9723,
pekka.lehtovuori at csc.fi