null Avointen oppimateriaalien työpaja korkeakoulujen kehittämishankkeille korosti yhteistyön tärkeyttä

Avointen oppimateriaalien työpaja korkeakoulujen kehittämishankkeille korosti yhteistyön tärkeyttä

Korkeakoulujen kehittämishankkeille 16.2.2018 järjestetty työpaja avoimista oppimateriaaleista keräsi koolle kehittämishankkeiden, kirjastojen sekä opinto- ja tietohallinnon edustajia eri korkeakouluista Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskukseen Espooseen. CSC:n ja DIGIJOUJOU-hankkeen järjestämä työpaja keskittyi tarjoamaan yhteistyön välineitä kehittämishankkeille niissä tuotettujen materiaalien käyttöä ja elinkaarta ajatellen.

Tapahtuma järjestettiin osana CSC:n koulutus- ja opetusyhteistyön palveluita korkeakoulujen kehittämishankkeille. Kehittämishankkeet ovat opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) erillisrahoituksen saaneita projekteja.
 

Oppimateriaalit koulutusyhteistyössä

Työpajassa nähtiin neljä esitystä, joiden jälkeen siirryttiin oppimiskahvilahenkiseen ryhmätyöskentelyyn. Tilaisuuden ensimmäinen alustaja DIGIJOUJOU-hankkeen pääkoordinaattori, johtaja Heidi Rontu Aalto-yliopistosta johdatti keskustelun hankkeissa tuotettujen oppimateriaalien säilytykseen jatkuvuuden ja korkeakouluyhteistyön näkökulmasta. Rontun koordinoimassa, 52 opettajaa kokoavassa hankkeessa tuotetaan oppimateriaaleja suomen ja ruotsin kielten opiskeluun. Monta korkeakoulua keräävässä projektissa pohdituttaa erityisesti materiaalien löytyminen hankekauden jälkeen sekä materiaalien saatavuus ilman tiettyyn korkeakouluun sidottua tunnistautumista.

Rontun esille tuomat kysymykset mietityttivät myös muita kehittämishankkeita.

– Kaikkien oppimiskahvilan teemojen keskusteluissa osallistujat nostivat esiin tarpeen yhteiselle alustalle, joka mahdollistaisi avointen oppimateriaalien jakamisen ja löytämisen sekä pitkäjänteisen toiminnan, toteaa projektipäällikkö Eeva Polvi CSC:ltä.

Nykyiset julkaisumahdollisuudet voivat monesti rajata oppimateriaalit vain yhden korkeakoulun käyttöön, esimerkiksi oppimisalustan kirjautumisen taakse. Keskusteluissa pohdittiin, edistäisikö yliopistojen yhteinen, integroitava ja helppokäyttöinen ratkaisu joustavaa opetusyhteistyötä. Avoimet oppimateriaalit nähtiin yhdeksi opetusyhteistyön työkaluista, joka oikealla ohjauksella voisi tukea yhteistä kehitystä.

Avointen oppimateriaalien todettiin sijaitsevan lukuisissa eri paikoissa. Aihetta lähestyi alustuksessaan metatietojen näkökulmasta myös koordinaattori Anna Lindfors CSC:ltä. Oppimateriaalien metatiedot eli kuvailutiedot voivat auttaa laadukkaiden ja tarpeeseen vastaavien oppimateriaalien löytymisessä. Useissa eri paikoissa olevat aineistot voidaan näyttää yhdestä näkymästä kokoamalla eri alustoilla sijaitsevien aineistojen metatiedot yhteen. Tällöin materiaaleja ei tarvitse käyttää tietyn käyttöliittymän kautta, vaan eri toimijat voivat käyttää heille sopivinta ratkaisua.
 

Avoimia oppimateriaaleja kehittämässä

Oppimiskahvilassa tuotiin esille myös muita ratkaisuja avointen oppimateriaalien kehittämiseen. Erityisesti nähtiin tarpeelliseksi lisätä tietoisuutta avoimista oppimateriaaleista ja niiden tekemiseen liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä. Oman näkökulmansa tähän toi Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori Vesa Linja-aho, joka katsoi avointen oppimateriaalien käytön lisääntymistä hidastaneen kentän hajanaisuus sekä toiminnan lyhytjänteisyys.

Työpajan alustukset päättyivät Creative Commons Finland -verkoston edustajan Tarmo Toikkasen esitykseen tekijänoikeuksista. Toikkanen avasi Creative Commons
-lisenssien toimintaperiaatteita todeten, että erityisesti muokkaamisen sallivat lisenssit sopivat avoimille oppimateriaaleille.

Lisenssien lisäksi oppimiskahvilassa puhututti avointen oppimateriaalien kehittämisen ansaintalogiikka. Avointen oppimateriaalien kehityksen turvaamisesta kaivattiin lisää keskustelua. Osa tätä on avointen oppimateriaalien näkeminen korkeakouluopettajan meritoitumista edistävänä toimintana.
 

Työpajat tukevat kehittämishankkeiden työtä

Työpajan palautteessa osallistujat kokivat saaneensa työpajasta eväitä työhönsä sekä omille kehittämishankkeilleen. Avointen oppimateriaalien työpaja on osa CSC:n järjestämien tilaisuuksien sarjaa. Tilaisuudet pyrkivät edistämään kehittämishankkeiden yhteistyötä ja kokoavat toimijoita yhteisten teemojen ääreen. Kehittämishankkeissa tuotettujen avointen oppimateriaalien edistymistä voi seurata hankkeiden omilta sivuilta.

Työpajan esitysten tallenteet ovat nähtävissä tapahtuman sivuilla. Sivuilla on myös kooste avointen oppimateriaalien haasteista ja ratkaisuista sekä oppimateriaalien avointa jakamista sekä saavutettavuutta käsitelleistä keskusteluista.
 

Korkeakoulujen kehittämishankkeet

  • Korkeakoulujen kehittämishankkeet ovat opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) erillisrahoitteisia projekteja.
  • Hankkeilla tuetaan hallituksen Nopeutetaan siirtymistä työelämään -kärkihankkeen toteutumista mm. digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen.
  • CSC tukee korkeakoulujen kehittämishankkeiden yhteistyötä sekä ministeriön toimeksiannosta tarjoamalla asiantuntijatukea hankkeiden tuotosten jakamiseen ja julkaisemiseen sekä paikallisten ja yhteisten opintohallinnon ja tietojärjestelmäpalveluiden löytämiseen.

Kuva: Eeva Polvi/CSC

 

Julkaistu alunperin 27.03.2018.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Anna Lindfors, Eeva Polvi