Uutisia

Opetus- ja kulttuuriministeriön ostamat palvelut edistävät suomalaista tutkimusta ja jatkuvaa oppimista

Julkaistu 19.3.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä CSC ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa sovitaan vuosittain CSC:n ylläpitämistä, tuottamista ja kehittämistä palveluista tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon tarpeisiin.

OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa koskevissa linjauksissa tavoitteena on muun muassa TKI-toiminnan tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen sekä jatkuvaa oppimista tukeva korkeakoulujärjestelmän ja palveluympäristön kehittäminen.

– OKM:n yhdessä tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden kanssa toteuttama DL2021-hanke tarjoaa suomalaisille tutkijoille maailmanluokan datanhallinnan ja laskennan resurssit sekä tukea palveluiden käyttöön. Osana DL2021-hanketta on vahvistettu osaamispohjaa EuroHPC-kapasiteetin täysimittaiselle hyödyntämiselle. Tämä edesauttaa kaikkien tieteenalojen tutkimusta ja lisää samalla suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten houkuttavuutta huippuasiantuntijoiden silmissä, kertoo johtaja Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Palvelutarjonta on laajentunut tämän hankkeen myötä kattamaan myös valtion muiden ministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset. Datanhallinnan palveluja ja tutkimuksen työkaluja voidaan hyödyntää nyt myös tutkimuslaitosten akateemisessa tutkimuksessa sekä opetuksessa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

– OKM:n palveluoston kautta käyttäjille yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa tarjotaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuiset edellytykset tehdä laskenta- ja dataintensiivistä tutkimusta. Järjestelmän tehokasta hyödyntämistä varmistavat laaja-alaisesti tutkimuskenttää tuntevat asiantuntijamme muun muassa menetelmä-, algoritmi-, rinnakkaislaskenta-, data-analytiikka- ja koneoppimisen osaamisellaan, kertoo tutkimuksen palveluista vastaava johtaja Pekka Lehtovuori CSC:ltä.

Yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palveluilla tuetaan puolestaan koulutus- ja opetusyhteistyötä sekä digitalisoituvaa, jatkuvaa oppimista. Toteuttamalla sopimuksen kuvaamia toimia CSC tukee myös korkeakoulujen digivision toimeenpanoa.

Sopimukseen on määritelty viisi palvelukokonaisuutta, jotka korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO) ostaa CSC:ltä vuonna 2020:

  • Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet
  • Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut
  • Tiedon elinkaaren hallinnan palvelut
  • Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman sekä tähän liittyvän osaamisen kehittämisen (DL2021) palvelukokonaisuus

Palvelukokonaisuuksien sisältö tavoitteineen on määritelty tarkemmin sopimuksessa.

Lisätietoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille ostamat palvelukokonaisuudet vuodelle 2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston palvelunostosopimus vuonna 2020 (pdf)

Juha Haataja
opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
juha.haataja(at)minedu.fi

Klaus Lindberg
johtaja, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
klaus.lindberg(at)csc.fi