Opetus- ja kulttuuriministeriön ostamilla palveluilla tuetaan suomalaisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä ja rakenteellista kehittymistä

Opetus ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä CSC ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa sovitaan CSC:n ylläpitämistä, tuottamista tai kehittämistä palveluista yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin.Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto VAPOS ostaa CSC:ltä vuonna 2019 seuraavat palvelut:
 

  • Varhaiskasvatuksen tietotuotannon ja raportoinnin kehittäminen (Varda)
  • MPASSid-tunnistusratkaisun ylläpito ja kehitys
  • Lupaprosessien kehittämishankkeen asiantuntijapalvelu (KUJA)
  • Kokonaisuuteen liittyvät koordinaatio- ja tukitehtävät
  • Avointen oppimateriaalien tietovarannon kehittäminen
     

CSC:ltä ostetuilla palveluilla edistetään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön alaista yhteistyötä sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Tämä edesauttaa suomalaisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä ja rakenteellista kehittymistä. Sopimuksen mahdollistamilla palveluilla tuetaan muun muassa avointen oppimateriaalien käytön edistämistä.

Osaaminen on Suomen kilpailukyvyn kulmakivi: peruskoulutuksen lisäksi tarvitaan läpi elämän ja työuran jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

– Yhteiskunnan muutos asettaa uusia vaatimuksia jatkuvalle, läpi elämän tapahtuvalle oppimiselle ja osaamisen kehittämille. Varmistamalla koulutuksen järjestäjille joustavat palvelut sekä tarjoamalla oppijoille avoimesti saatavia materiaaleja, luodaan hyvä perusta osaamisen kehittämiselle yksilön ja yhteiskunnan tarpeisiin, sanoo CSC:n koulutuksen ja opetuksen palveluista vastaava johtaja Stina Westman.

– MPASSid:n ja Avointen oppimateriaalien tietovarannon kehittämisellä tavoitellaan muun muassa perusopetuksen toimintaympäristön yhteentoimivuutta, parempaa digitaalisten tuotteiden käytettävyyttä ja digitaalisen oppimateriaalin löydettävyyttä. Varhaiskasvatuksen tietotuotannon sekä Lupaprosessien kehittämishankkeen avulla puolestaan vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen kansallista tiedontuotantoa sekä toimintaprosesseja, toteaa kehittämispäällikkö Tero Huttunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Sopimuksessa on määritelty palvelukokonaisuuksien sisältö ja tavoitteet.
 

Lisätietoja:

Tero Huttunen
kehittämispäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
tero.huttunen(at)minedu.fi

Stina Westman
johtaja, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
stina.westman(at)csc.fi


Kirsi Hepolehto
asiakasratkaisupäällikkö, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
kirsi.hepolehto(at)csc.fi