Parempaa vaikuttavuutta rakenteita ja rahoituspohjaa uudistaen - CSC kommentoi TKI-rahoituksen monivuotista suunnitelmaluonnosta

Parempaa vaikuttavuutta rakenteita ja rahoituspohjaa uudistaen - CSC kommentoi TKI-rahoituksen monivuotista suunnitelmaluonnosta

CSC kommentoi parlamentaarisen TKI-työryhmän suunnitelmaluonnosta monivuotisesta TKI-rahoituksesta. Pidämme palautteessamme kriittisen tärkeänä TKI-politiikan tunnistamista strategiseksi ja kaikki sektorit läpileikkaavaksi teemaksi, jota toteutetaan horisontaalisena ja systeemisenä kokonaisuutena välttäen siiloutumista. TKI-politiikasta tulee tehdä kansallinen prioriteetti ja sen toiminnan vaikuttavuutta on mitattava TKI-politiikalle asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistumista osoittavilla mittareilla. 
On ensiarvoisen tärkeää, että rahoitus nostetaan kestävälle tasolle. Olemme sen vuoksi erityisen kiitollisia, että työryhmä on tunnistanut selvityksessä EU:n TKI-hankkeisiin liittyvät vastinrahoituksen haasteet osana tätä kokonaisuutta. EU-hankkeiden omarahoitusosuuksiin, vastinrahoitukseen sekä hankevalmisteluun tarvitaan oma budjettimomentti. Lisäksi on tärkeää varmistaa kansallinen pitkän aikavälin rahoitus sille, että Suomi voi jatkossakin toimia yhteiseurooppalaisten huipputehokkaiden tutkimusinfrastruktuurien sijoituspaikkana. 
Pelkkä rahoitus ei kuitenkaan riitä, vaan yhteiskunnan rakenteiden tulee tukea ja edistää TKI-toimintaa kokonaisuutena, jotta TKI-rahoituksella saadaan myös vaikuttavuutta. Lisäksi lainsäädännöllisiä esteitä TKI-toiminnalle tulee käydä läpi systemaattisesti ja purkaa tarvittaessa. TKI-toimintaa haittaavasta lainsäädännöstä tulisikin tehdä erillinen selvitys, jota edistetään TKI-rahoituksen rinnalla. 
Lisäksi on tärkeää huolehtia osaamisesta ja kansainvälisen huippututkimuksen edellytyksistä. Tutkimusinfrastruktuurien ja kansainvälisten kumppanuuksien avulla pystymme kasvattamaan Suomen houkuttelevuutta TKI-investointien kohteena. Jo tehdyt investoinnit tulee myös hyödyntää ja TKI-yhteistyötä vahvistaa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä