Uutisia

null CSC:n Per Österistä EOSC-keskuksen johtaja

CSC:n tutkimusinfrastruktuuriyksikön johtaja Per Öster ottaa tammikuusta 2018 alkaen hoidettavakseen uuden tehtävän EOSC-keskuksen (European Open Science Cloud hub) johtajana. EOSC-keskus on 30 miljoonan euron projekti, jota rahoittaa Euroopan komissio. Projektissa yhdistetään palveluntarjoajia, jotka kuuluvat EUDAT CDI:hin (Collaborative Data Infrastructure), EGI Federationiin, INDIGO-DataCloudiin ja 20 merkittävään tutkimuksen e-infrastruktuuriin, jotka tarjoavat palveluja, ohjelmistoja ja dataa tutkimusta ja innovointia varten.

Projektin tehtävä on edistää Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun (EOSC) toteuttamista tarjoamalla eurooppalainen alusta, jolla tutkijat ja innovoijat voivat löytää, hankkia, käyttää ja uudelleenkäyttää palveluvalikoimaa ja resursseja edistyksellisen datalähtöisen tutkimuksen tekoon. EOSC yhdistää olemassa olevat ja uudet temaattiset datainfrastruktuurit, tutkimukseen tarkoitetut pilvipalvelut sekä liittää yhteen horisontaalisia e-infrastruktuureja.

– Monilla tutkimusaloilla on jo maailmanlaajuisesti toimivia käytäntöjä avoimen tutkimustiedon käyttöä ja uudelleenkäyttöä varten, Öster kertoo.

Per Öster, CSC:n tutkimusinfrastruktuuriyksikön  ja EOSC-keskuksen johtaja

 

EOSC-julistuksen mukaisesti EOSC-keskuksen on tarkoitus hyödyntää näitä käytäntöjä ja lopulta tarjota kaikentyyppiselle tutkimukselle välineet avoimen tutkimustiedon käytäntöjen edistämiseen ja hyödyntämiseen.

– Jotta avoimen tieteen tuottama arvo voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti, on Euroopan myös edistettävä kannustavaa tutkimusympäristöä, jossa sekä julkiseen että kaupalliseen sektoriin kuuluvat innovatiiviset palvelut voivat kasvaa ja kukoistaa. Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu tarjoaa oikeat puitteet tämän vision toteuttamiseksi ja EOSC-keskus keskeisen välineen sen toteuttamiseksi. EOSC voi hyödyntää viimeaikaisia julkisia investointeja tieteen infrastruktuuriin – tutkimuslaitoksiin, suurteholaskentaan, verkkoyhteyksiin, datan säilytykseen ja grid-laskentaverkkoihin – yhdistämällä erilaiset kansalliset ja kansainväliset palaset ja luomalla yhteisen foorumin tutkimukselle ja innovoinnille.

– Tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite. Projektiin osallistuu yli 70 eurooppalaista tahoa, joten tämä on ainutlaatuinen tilaisuus saavuttaa hienoja tuloksia, Öster toteaa.

EOSC-keskuksen johtajana Österin ensisijaiset tehtävät ovat toimia puheenjohtajana projektin johtokunnassa, joka vastaa projektin kokonaisstrategiasta, ja yhdessä koordinaattori Tiziana Ferrarin (EGI Foundation) kanssa pitää yhteyttä projektin ulkoisiin sidosryhmiin, kuten Euroopan komissioon ja merkittäviin tutkimusorganisaatioihin ja yhteistyöhankkeisiin.

Lisätietoja:

EGI: EOSC-keskuksen esittely
CSC tukee EOSC-julistusta