Lausunto Euroopan komissiolle tekoälyn valkoisesta kirjasta

Lausunto Euroopan komissiolle tekoälyn valkoisesta kirjasta

CSC tukee komission tavoitetta määritellä eurooppalainen lähestymistapa tekoälyyn. Tekoälyn sovelluksilla on suuri potentiaali parantaa ihmisten elämänlaatua, ja tekoäly on myös yksi avainteknologioista ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Tekoälyn ja sen sovellusten kehittämiseksi EU:n on investoitava riittävästi tarvittaviin kyvykkyyksiin, kuten suurteholaskentaan, datainfrastruktuureihin ja osaamisen kehittämiseen. Parhaillaan käytävissä EU:n budjettineuvotteluissa Digitaalinen Eurooppa-, Horisontti Eurooppa-, Verkkojen Eurooppa- ja Erasmus+ -rahoitusohjelmille tulee taata riittävä taso, ollen vähintään komission alkuperäisen, toukokuun 2018 budjettiehdotuksen mukainen. Nämä investoinnit tukevat paitsi Euroopan kilpailukykyä, myös Green Deal -ohjelman tavoitteita.

Tekoälyn kehittäminen Euroopassa vaatii yhteistyötä ja digitaalisten kyvykkyyksien kehittämistä yhtenä kokonaisuutena. Suurteholaskennan, datanhallinnan ja tekoälyn kehityksen tulee toimia yhteen. Myös datayhteyksiä pitää vahvistaa, sekä Euroopan sisällä että Euroopan ja kolmansien maiden välillä.

Datan parempi liikkuvuus ja saatavuus on elintärkeää tekoälyn kehitykselle. EU:n tulee edistää datan FAIR-periaatteita ja yhteentoimivuutta kaikilla tasoilla. EU:n näkökulmasta erityisen tärkeää on taata mahdollistava lainsäädäntöympäristö tekoälyn kehittämiselle.

Lainsäädännön kehittämisessä ihmiskeskeisyys ja yksilön oikeus omaan dataansa ovat hyviä lähtökohtia. Se ei kuitenkaan tarkoita ylisääntelyä, vaan lainsäädännön tarve tulee olla todellinen. Myös jo olemassaolevan lainsäädännön vaikutusta tekoälyn kehittämiseen on arvioitava. Esimerkiksi tekijänoikeusdirektiivi tulisi avata ja taata oikeus tekstin- ja datanlouhintaan myös kaupallisille toimijoille.

CSC:n lausunnon kokonaisuudessaan voit lukea täältä (englanniksi).