Uutisia

PRACEn resurssit mahdollistaneet useita COVID-19-tutkimusprojekteja vuonna 2020 – resursseja myönnetty myös suomalaiseen tutkimukseen

PRACEn resurssit mahdollistaneet useita COVID-19-tutkimusprojekteja vuonna 2020 – resursseja myönnetty myös suomalaiseen tutkimukseen

Maaliskuusta 2020 lähtien eurooppalainen suurteholaskennan infrastruktuuri PRACE myönsi satoja miljoonia laskentatunteja Euroopan tehokkaimmilta supertietokoneilta edistääkseen COVID-19-pandemian tutkimusta ja samalla vahvistaen eurooppalaisen tutkimuksen kilpailukykyä. PRACE-laskentaresursseja myönnettiin myös suomalaiselle tutkimusprojektille.

Jyväskylän yliopiston professori Dr. Gerrit Groenhofin johtamalle tutkimusprojektille myönnettiin 15 miljoonaa laskentatuntia COVID-19-virusperäisten proteiini-inhibiittoreiden kehitykseen ja niiden laskennalliseen mallintamiseen Joliot-Curie Rome -supertietokoneelta, jota ylläpitää GENCI ja CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission) Ranskassa.

Projektin tavoite on arvioida uusia jälki-infektion hoitokeinoja taudin leviämisen hidastamiseksi, kunnes sopiva rokotus on saatavilla. Projekti pyrkii kuvaamaan tutkimustaan lääkekehityksestä mahdollisten tulevaisuudessa leviävien muiden sairauksien varalle. 

Tutkimuksessa mallinnukset ja muu käyttökelpoinen tieto annetaan toisille tutkijoille hyödynnettäväksi. Lisätietoja projektista: COVID19: Computational screening and improvement of viral protein inhibitors. 

Samalta sivulta löytyvät listattuna kaikki PRACEn COVID-19-haun kautta laskentaresursseja saaneet tutkimusprojektit.  

Katsaus PRACEn COVID-19-myöntöjen tuloksiin 

Hiljattain PRACE julkaisi Oliver Peckhamin artikkelin, joka nostaa esiin niiden projektien tutkimustuloksia ja kohokohtia, joihin PRACE COVID-19-haun kautta myöntänyt laskentaresursseja. Vuoden 2020 aikana projekteja resursoitiin useita – näistä Peckhamin artikkeli esittelee neljätoista. Tutkimusaiheet liittyvät niin molekyylitason virustutkimukseen ja tehokkaiden lääkkeiden löytämiseen kuin viruksen leviämisen analysointiin. Lue artikkeli kokonaisuudessaan PRACEn verkkosivuilta: PRACE Looks Back on a Year of COVID-19 Supercomputing.  

PRACE aloitti nopeutetun COVID-19-resurssihaun jo pandemian alussa. Haku on umpeutunut.

Lisätietoja PRACEn hakusivuilta: PRACE support to mitigate impact of COVID-19 pandemic.

CSC:n vahva rooli PRACEssa

PRACE on eurooppalainen suurteholaskennan tutkimusinfrastruktuuri, johon kuuluu 26 eurooppalaista jäsenmaata. Sen tavoitteena on tukea tieteen vaikutusta ja Euroopan kilpailukykyä tarjoamalla ensiluokkaisia datanhallinta- ja laskentaresursseja vertaisarviointiin perustuen. 

Projektilla on 26 jäsentä, jotka edustavat EU-jäsenmaita ja liittomaita. CSC on ollut mukana PRACEssa sen perustamisesta lähtien. CSC edustaa Suomea PRACE-projekteissa, mikä mahdollistaa saumattoman yhteyden suomalaisille tutkijoille Tier-0-resurssien hakuun. Lisäksi CSC ylläpitää yhtä PRACEn koulutuskeskuksista, mikä edesauttaa eurooppalaista tutkimusyhteisöä käyttämään PRACEn kautta avoinna olevaa laskentainfrastruktuuria.  Viime vuosina useat suomalaiset tutkimusprojektit ovat saaneetkin avustusta ja edistyneet PRACEn resurssien tarjoamilla laskentatunneilla. Seuraava Tier-0-resurssihaku aukeaa huhtikuussa 2021. Ajankohtaiset PRACE-hakuja koskevat tiedot löytyvät PRACEn sivuilta: Calls for Proposals.

CSC:n yhteistyö PRACEssa on yhä vain vahvistunut, sillä tohtori, dosentti Janne Ignatius toimii neuvoston puheenjohtajana kaudella 2020–2022. Neuvosto on PRACEn ylin päättävä elin, ja se koostuu jäsenmaiden delegaateista. Neuvostoa johtaa johtokunta, joka koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja sihteeristä.

PRACE rahoitetaan Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelmalla, jonka lisäksi PRACE -jäsenmaat rahoittavat ohjelmaa.