Uutisia

null Uusi e-IRG:n tiekartta julkaistu: Kohti yhteistä sähköisen infrastruktuurin palvelualustaa tutkimukselle ja innovaatiolle

The e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) on julkaissut uuden tutkimuksen sähköisen infrastruktuurin tiekartan (e-IRG Roadmap 2016). Tiekartta nostaa esiin e-Infrastructure Commons -käsitteen, eli niin sanotun yhteisen sähköisen infrastruktuurin palvelualustan tutkimukselle ja innovaatiolle. Tavoitteena on kuvata selkeitä keinoja, joilla eurooppalaista tutkimuksen sähköistä infrastruktuuria voitaisiin kehittää edelleen.

Tiekartta sisältää eri sidosryhmiä koskevia suosituksia, joiden mukaan toimimalla voidaan toteuttaa visio yhteisestä palvelualustasta vuoteen 2020 mennessä. E-IRG on perustettu vuonna 2003 ja CSC:ltä on ollut kansallinen edustaja mukana e-IRG:n toiminnassa lähes alusta lähtien.

– Uusittu tutkimuksen sähköisen infrastruktuurin tiekartta tukee samoja tavoitteita, joita CSC toteuttaa sekä kansallisessa että kansainvälisessä työssään tutkimuksen tukena. Keskeisiä tavoitteita ovat yhteisen eurooppalaisen palvelualustan kehittäminen avoimen datan hyödyntämiseen (Collaborative Data Infrastructure) ja laskentapalvelujen tarjoamiseen niin pilvipalvelujen (European Open Science Cloud) kuin suurteholaskennan (PRACE) avulla. Palvelut ovat tutkijoiden käytettävissä nopean tietoverkon (GÉANT) kautta, arvioi johtaja Leif Laaksonen, Suomen e-IRG-edustaja CSC:ltä.

Keskeisimmät suositukset, joita tiekartalla tarkemmin kuvataan, ovat:

 • Tutkimusinfrastruktuurien ja tutkimusyhteisöjen pitäisi panostaa enemmän
  • e-infrastruktuuritarpeidensa kartoittamiseen
  • e-infrastruktuuripalveluiden kehittämiseen ja innovaatioon
  • standardien yhteiskehittelyyn ja omaan datanhallintaan
 • e-infrastruktuurin tarjoajien pitäisi edelleen lisätä
  • läheistä yhteistyötä, jotta käyttäjien usein monimutkaiset tarpeet voidaan täyttää saumattomasti
 • Kansallisten valtionhallintojen ja rahoitusinstituutioiden tulisi
  • lisätä kansallisen tason e-infrastruktuurien koordinaatiota ja yhteistyötä, joka mahdollistaisi johdonmukaisen ja tehokkaan osallistumisen Euroopan tason hankkeisiin
  • yhdessä analysoida ja arvioida kansallisia e-infrastruktuurien rahoitus- ja hallintamekanismeja, tunnistaa parhaita käytäntöjä ja tarjota ehdotuksia eurooppalaisen e-infrastruktuurikentän kehittämiseksi
 • Euroopan komission tulisi (esim. tulevissa työohjelmissaan)
  • tarjota vahvoja kannustimia alustojen välisille innovaatioille ja edelleen tukea sähköisten infrastruktuuripalvelujen kehittämisen ja tarjoamisen koordinointia ja vakauttamista kansallisella sekä EU-tasolla.

Tiekartan mukaan yhteisen palvelualustan toimeenpano tutkimukselle ja innovaatiolle – erityyppisten sähköisten infrastruktuurien väljä integraatio – rakentuu muodostamalla koordinoitu pääsy kaikkiin sähköisiin infrastruktuuripalveluihin ja -työkaluihin. Tällaisen "markkinapaikan" muodostaminen tarjoaisi käyttäjille yhden luukun asiointimallin, joka tarjoaisi eri vaihtoehtoja ja ohjaisi käyttäjät suoraan sopivien palveluiden luo. Tässä mallissa olisi mahdollista hyödyntää useita teknologioita ja palveluita, kuten esimerkiksi pilviteknologiaa, palvelukatalogeja sekä yleisiä identiteetti-, autentikaatio- ja valtuutusjärjestelmiä.

Lisätietoja:

e-IRG tiedote (englanniksi)

e-IRG tiekartta 2016 (pdf, englanniksi)

 

e-IRG on itsesäännelty ja itsenäinen elin, joka koostuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden, muiden valtioiden ja Euroopan komission delegaateista. e-IRG:n visiona on tukea eurooppalaisten tutkimuksen sähköisten infrastruktuurien ja siihen liittyneiden palvelujen integraatiota jäsenvaltioiden välillä ja sisällä, Euroopan tasolla ja kansainvälisesti. e-IRG:n tiekartat perustuvat tähän visioon, ja e-IRG:n tehtävänä on tukea johdonmukaista, innovatiivista ja strategista eurooppalaista sähköisten infrastruktuurien politiikkaa sekä tiivistä ja kestävää sähköisten infrastruktuurien palveluiden kehittämistä. http://e-irg.eu