Lausunto muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavista vaatimuksista

Lausunto muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavista vaatimuksista

CSC kannattaa muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavia vaatimuksia, mutta korostaa tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden tarpeiden huomioimista Findatan tietoturvamäärittelyissä. Kansallisten toimijoiden lisäksi tulee ottaa huomioon myös kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja sen mahdollistaminen.

CSC korostaa, että Suomen sosiaali- ja terveysalan tietoaineistot ovat kansainvälisestikin ainutlaatuisia, ja niiden avaamisella tutkimuskäyttöön on paljon potentiaalia niin lääketieteen kehittämisessä kuin innovaatiotoiminnassa. Tutkimuksen näkökulmasta aineistojen käyttöehdot muissa ympäristöissä kuin Findatassa on asetettu niin tiukoiksi, että käytännössä tietoaineistojen käsittely muualla kuin Findatassa on vaikeaa ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Tämä hankaloittaa tai jopa estää tietoaineistojen tuomisen dataintensiivistä tutkimusta varten suunniteltuihin ympäristöihin.

Huippututkimukselle tarkoitettuihin tutkimusinfrastruktuureihin tehtyjä mittavia investointeja ja sensitiivisen tiedon käsittelyn vankkaa kansallista osaamista on voitava hyödyntää täysimääräisesti. Tehokkaan laskentakapasiteetin ja datankäsittelyn ympäristöjen hyödyntäminen on välttämätöntä silloin, kun kehitetään esimerkiksi uusia lääkeaineita tai hoitoja harvinaisiin sairauksiin. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan etu erityisesti nykyisessä taloustilanteessa on, että toimialan tietoaineistoja voidaan käsitellä tietoturvallisesti tutkimusta varten niille kulloinkin tarkoituksenmukaisessa ja kustannustehokkaassa ympäristössä, tarvittaessa myös muualla kuin Findata-ympäristössä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täällä.