Suomen toinen LUMI Extreme Scale Access -projektihaku on auki

Suomen toinen LUMI Extreme Scale Access -projektihaku on auki

Suomen toinen LUMI Extreme Scale Access -projektien haku on alkanut. Haku on auki 17.10.2022 asti. Hyväksyttyjen projektien tulee käyttää enimmäkseen LUMI GPU -osiota (LUMI-G), joka tulee käyttöön marraskuussa 2022.

Tämä haku on suunnattu kaikille tieteenaloille sellaiseen tieteellisesti vaikuttavaan, tuotteliaaseen ja innovatiiviseen tutkimukseen, joka vaatii poikkeuksellisia GPU- ja datan tallennusresursseja. Suomen Extreme Scale Access -haun järjestää CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, ja se on avoinna kaikille Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoille.

Projektien oletettu kesto on yksi vuosi. Eri LUMI-projektityypeistä on lisätietoa LUMIn www-sivulla. Muita LUMI-projektityyppejä voi hakea MyCSC:n kautta.

Hakijoiden on tuotava hakemuksessaan selkeästi esiin, miksi tutkimusaihe vaatii pyydettyjä resursseja, ja jos projekti hyväksytään, mikä olisi sen tuottama tieteellinen läpimurto.

Hakemuksessa on:

  • Osoitettava, että tutkimus tarvitsee pyydettyjä suuria resurssiallokaatioita tavoitteiden saavuttamiseksi;
  • Osoitettava, että menetelmät, ohjelmistot ja työkalut soveltuvat teknisesti LUMI GPU:lle. Tämä voidaan osoittaa teknisesti tällä hetkellä saatavilla olevilla GPU-laitteistoilla: Mahti GPU, Puhti GPU, LUMI Early Access Platform tai vastaava, Piz Daint ym., ks. ohjeita myös tämän sivun lopusta;
  • Esitettävä projektisuunnitelma, ja aikataulu, jolla voidaan perustella projektin elinkaaren ajan arvioitu resurssien kulutus.

Hakemukset arvioidaan sekä teknisesti että tieteellisesti. Tieteellisen arvion tekee kansainvälinen paneeli, jossa on tutkimusryhmien vetäjiä eri tieteenaloilta.
 
Yleiset valintakriteerit ovat tekninen valmius ja tutkimuksen tieteellinen potentiaali, mutta eri käyttötapauksien soveltuvuus otetaan myös huomioon:

  • tekoäly ja koneoppiminen
  • laajan skaalan simulaatiot
  • dataintensiiviset simulaatiot

Hakemuksessa pitää ilmoittaa tarvittavat GPU-tunnit (GPU-hours), CPU-laskentaydintunnit (CPU core-hours) ja tallennustunnit (storage hours). Haettujen resurssien on oltava välillä 0,5–3 miljoonaa GPU-tuntia ja enintään 16 miljoonaa CPU-laskentaydintuntia.

Haku on auki maanantaihin 17.10.2022 klo 16.00 asti (klo 15.00 CET). Hakukaavake löytyy täältä. Hakemuksen voi tallentaa editoinnin välillä ennen lähettämistä.
 
Hakemuspäätökset tehdään vuoden 2022 lopussa, ja hyväksytyt LUMI Extreme Scale Access -projektit voivat aloittaa vuoden 2023 alkupuolella.

Lisätietoja LUMI-projekteista ja arviointikriteereistä.

Mahdolliset kysymykset hausta voi osoittaa CSC:n asiakaspalveluun: servicedesk@csc.fi
 

Euroopan unionin rahoittama Next generation EU