Uutisia

null Tryggve2 lisää pohjoismaista yhteistyötä sensitiivisen datan e-infrastruktuureissa

NeIC:n hallitus päätti kokouksessaan 16. maaliskuuta myöntää Tryggve-projektille kolmen vuoden jatkokauden. Uusi projekti – Tryggve2 – käynnistyy lokakuussa 2017 heti edellisen projektikauden päätyttyä. Antti Pursula CSC:ltä jatkaa Tryggve2:n projektipäällikkönä. Uusi projekti keskittyy edelleen kehittämään tietoturvallisten pilvialustojen käyttöä ja maiden rajat ylittävää datan siirtoa.

NeIC sekä Suomen (CSC), Ruotsin, Norjan ja Tanskan ELIXIR-keskukset hallinnoivat ja rahoittavat Tryggve2-projektia. Tryggve2 tulee työllistämään Pohjoismaissa 16 kokoaikaista työntekijää vastaavan määrän asiantuntijoita ja lisää näin tuntuvasti pohjoismaiden panostusta sensitiivisen datan e-infrastruktuurin kehittämiseen. Antti Pursulan lisäksi projektin johtoryhmää tulee vahvistamaan tieteellisenä päällikkönä (Scientific Manager) Joel Hedlund Linköpingin superlaskentakeskuksesta Ruotsista (National Supercomputing Center NSC).

Fokuksessa biolääketieteellinen, sensitiivinen data

Tryggve on keskittynyt tukemaan biolääketieteellistä tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää syitä eri sairauksiin sekä kehittää entistä parempi diagnostiikan ja hoidon menetelmiä. Tämän alan tutkijoiden täytyy usein kerätä suuria datamääriä laajoista ihmisryhmistä. Tällainen data on sensitiivistä, koska se sisältää tietoja yksittäisen henkilön geeneistä ja terveydentilasta. Tällaisen datan käyttöä säännellään tarkasti kansallisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä. Tämän lisäksi datan käyttöä ja siirtoa voivat hankaloittaa eri organisaatioiden käytännöt ja rajoitukset.

– Tryggve on ollut hyvin tärkeä meille selvitettäessä sensitiivisen datan käyttöön liittyviä haasteita, kertoo professori Inge Jonassen Bergenin yliopistosta. Jonassen on myös Tryggven ohjausryhmän jäsen ja Norjan ELIXIR-keskuksen johtaja.

– Kolmen ensimmäisen vuoden aikana Tryggve on koonnut yhteen Pohjoismaiden e-infrastruktuuripalveluja, jotka sopivat ihmislähtöisen datan hallintaan. Seuraavien kolmen vuoden aikana odotan Tryggve2:n edistävän erityisesti biolääketieteen tutkimuksen konkreettisia käyttötapauksia, lisäten näin sensitiiviseen dataan liittyvää yhteistyötä Pohjoismaissa, toteaa Tommi Nyrönen, Suomen ELIXIR-keskuksen johtaja ja Tryggven ohjausryhmän jäsen.

Merkki luottamuksesta

– Olen hyvin iloinen tästä päätöksestä, sillä se osoittaa sekä rahoittajien että muiden  sidosryhmien olevan tyytyväisiä Tryggvessä tapahtuvaan pohjoismaiseen yhteistyöhön. Se on merkki luottamuksesta: Tryggve on ollut heille hyödyllinen, minkä ansiosta he haluavat jatkaa projektia ja investoida siihen lisää, kertoo Tryggve2:n projektipäällikkö Antti Pursula.

– Tulevassa projektissa tulemme kehittämään Tryggven palveluja edelleen ja parannamme niiden saatavuutta tutkijoille. Pyrimme myös tukemaan useita korkean tason käyttötapauksia, joita on kahdenlaisia: toiset käyttötapaukset keskittyvät kehittämään uusia tai parempia infrastruktuuriratkaisuja, ja toiset keskittyvät suoraan tutkimusprojektien tukemiseen, Pursula jatkaa.

Data-arkistoja ja turvallista datan siirtoa

Tryggve2:n tavoitteena on lisäksi kehittää tietoturvallista palvelua biologisista näytteistä peräisin olevan sensitiivisen datan maiden rajat ylittävään siirtoon.

– Tänä päivänä biologisia näytteitä lähetetään ajoittain Suomesta ruotsalaisiin instituutioiden sekvensoitaviksi. Tähän asti tutkijoiden on kuitenkin pitänyt päättää joka kerta, miten saatu data lähetetään takaisin turvallisesti. Haluamme kehittää palvelun, joka mahdollistaa datan siirron turvallisesti ja joka on helposti saatavilla loppukäyttäjille. Tutkijoiden ei tarvitsisi olla IT-asiantuntijoita tai hallita salaustekniikoita lähettääkseen dataa maiden välillä, Pursula perustelee.

Toinen Tryggve2:n suunnitelluista käyttötapauksista keskittyy kehittämään työkaluja, joilla tutkijat voivat turvallisesti käyttää tietoturvallisia pilviresursseja maiden rajojen yli.

Suomessa Tryggve2 tulee kehittämään erityisesti ePoudan tietoturvallista pilvialustaa ja hajautettua ihmislähtöisen datan arkistointia yhdistettynä eurooppalaiseen EGA-arkistoon (European Genome-phenome Archive EGA). Projektin tulokset edistävät huipputason ratkaisujen kehittämistä suomalaisille tutkijoille. Ne ovat myös yhteensopivia eurooppalaisten johtavien palveluiden kanssa ja helpottavat näin Pohjoismaista ja myös Euroopan tason tutkimusyhteistyötä. Hyvä käytännön keino saada tukea Tryggve2-projektilta on ehdottaa tutkimuskäyttötapausta (research use case), joita myös suomalaiset tutkijat voivat jatkuvasti esittää projektille.
 

Lisätietoja:

NeIC:n uutinen  Tryggve2-projektista
Tryggven kotisivu

Antti Pursula
projektijohtaja
antti.pursula(at)csc.fi