Uutisia

null Tryggve2-projekti rakentaa tutkimukselle sensitiivisen datan infrastruktuuria


Pohjoismaisen Tryggve-projektin toinen kausi – Tryggve2 – käynnistyi virallisesti Tukholmassa 7.–8. marraskuuta 2017 pidetyssä aloituskokouksessa. Tryggven tavoitteena on kehittää tietoturvallisia palveluja tutkimuksen tarpeisiin biolääketieteeseen keskittyen. Lähes 40 osallistujaa projektitiimistä, pilottiprojekteista ja ohjausryhmästä keskusteli ja suunnitteli Tryggven tulevaisuuden aktiviteetteja. Tryggve2:n partnereita ovat Pohjoismainen e-infrastruktuuriyhteistyö NeIC ja bioinformatiikan hajautetun tutkimusinfrastruktuuri ELIXIR:n Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin osakeskukset.


"Kovaa työtä rennossa ilmapiirissä"

Aloituskokouksen aikana Pohjoismaiden ELIXIR-keskukset esittelivät näkemyksiään ja ehdotuksiaan Tryggven tehtävistä. Todettiin, että Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä sensitiivisen tutkimusdatan hallinnassa ja prosessoinnissa, ja Tryggvellä on keskeinen rooli tällä alueella. Lisäksi Tryggven eri aktiviteettien vetäjät esittelivät suunnitelmia aihealueittain. Ensimmäisen päivän aikana myös Tryggven pilottiprojektit esittelivät tuloksiaan ja näkemyksiään siitä, miten Tryggve voisi tukea projekteissa tehtävää tutkimusta.

– Aloituskokous oli NeIC:lle historiallinen, sillä Tryggve2 on tällä hetkellä NeIC:n suurin yksittäinen projekti. Olen iloinen, että niin projektin osapuolet kuin tiedeyhteisön edustajat ovat silminnähden innostuneita projektissa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksista. Uskon, että vankan Tryggve-tiimin ansiosta mahdollisuudet tehdä biolääketieteen tutkimusta Pohjoismaissa paranevat, kertoo NeIC:n johtaja Gudmund Høst.


Tulevaisuuden tavoitteita

Tryggve2:n tavoitteena on kehittää skaalautuvaa huipputason infrastruktuuria, joka mahdollistaa turvallisen, tehokkaan, eettisen ja lainmukaisen sensitiivisen biolääketieteen tutkimusdatan säilyttämisen, analyysin ja jakamisen maiden välillä. Projekti tukee turvallisia ja vastuullisia sensitiivisen datan hallinnan käytäntöjä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Projekti tulee edistämään automatisoituja maiden välisiä näytteiden ja datan siirtoprosesseja toimien Pohjoismaisen lainsäädännön mukaisesti. Tavoitteena on myös laajentaa toimintaa Eurooppaan ja sen ulkopuolelle. Tryggve jatkaa kehitystyötä turvallisten pilvikapasiteettien ja maiden välisten datan siirtojen parissa.

– Tavoitteenamme on sekä kehittää että mahdollistaa pääsy tietoturvalliseen e-infrastruktuuriin, joka soveltuu maiden väliseen sensitiivistä dataa käsittelevään tutkimukseen. Meillä on myös ohjelma, jolla tuetaan pohjoismaisia pilottiprojekteja Tryggve:n palveluiden käytössä, toteaa Tryggve2:n projektipäällikkö Antti Pursula CSC:ltä.

Projektin koko ja tavoitteet ovat kasvaneet merkittävästi ensimmäisestä Tryggve-projektista. Nykyisen projektin budjetti on noin 6 miljoonaa euroa. Lisäksi koordinaatiota ja johtamista on lisätty vahvistamalla projektin johtoryhmää, jossa mukana ovat projektipäällikkönä Antti Pursula (CSC, Suomi), tieteellisenä päällikkönä Joel Hedlund (NSC, Ruotsi) sekä osaprojektipäälliköinä Ali Syed (DTU, Tanska) ja Abdulrahman Azab (UiO, Norja).


KUVA: TRYGGVE2-PROJEKTI


Tukea pilottiprojekteille

Tryggve on keskittynyt tukemaan biolääketieteellistä tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää syitä eri sairauksiin sekä kehittää entistä parempia diagnostiikan ja hoidon menetelmiä. Tällä alalla tutkimus käyttää usein suuria datamääriä laajoista ihmisryhmistä. Tällainen data on de-identifioitunakin sensitiivistä, koska se sisältää tietoja ihmisten geeneistä ja terveydentilasta.

Tryggve2 tulee tarjoamaan konkreettista tukea biolääketieteelliseen tutkimukseen tukemalla pohjoismaisia tutkimusprojekteja, jotka hyödyntävät sensitiivistä dataa tutkiessaan esimerkiksi geneettisiä ja ympäristöllisiä riskitekijöitä tai kehittäessään henkilökohtaista terveydenhoitoa. Joidenkin pilottiprojektien tavoitteena on luoda pohjoismaisia palveluita tutkimukselle, kuten esimerkiksi datapankkeja tai sekvensointidatan siirtotyökaluja. Näiden pilottiprojektien tavoitteena on edistää arvokkaiden tietoaineistojen laajempaa tietoturvallista käyttöä tutkimuksessa.


Tietoturvallinen data-alusta

Biologisen datan analysointi bioinformatiikan työkaluilla on oleellisena osana biolääketieteen tutkimuksessa. Analyysejä voidaan tehdä tilanteesta riippuen omalla työasemalla, tutkimusryhmän laitteilla tai pilvessä. Tilanteesta tulee monimutkaisempi silloin kun tutkimus liittyy suoraan ihmisten hyvinvointiin tai lääketieteeseen, sillä henkilödata on sensitiivistä ja sen käsittelyä määrittävät eri säädökset. Tätä varten CSC Suomen ELIXIR-osakeskuksena ja Tryggve-osapuolena kehittää tietoturvallisia tutkimusdatan palveluita, kuten aineistojen tallennus- ja varastointipalveluja, käyttäjien tunnistamisen ja valtuutuksen palveluita sekä tietoturvallista ePouta-pilvilaskentaympäristöä.

Näiden palveluiden kehittäminen on Suomen Tryggve2-tiimin työn keskiössä, ja kehitystyötä tehdään läheisessä yhteistyössä kansallisten kumppaneiden sekä ELIXIR:n projektien kanssa. Lisäksi osallistuminen Tryggve2:een edistää pohjoismaista tutkimusyhteistyötä sekä pääsyä muihin pohjoismaisiin palveluihin pilottiprojektien kautta, ja hyödyttää siten suoraan myös suomalaista biolääketieteellistä tutkimusyhteisöä.

 

Lisätietoja:

https://neic.no/tryggve/

Antti Pursula
projektijohtaja
antti.pursula(at)csc.fi

tryggve@neic.no