Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus

Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus

CSC:n tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskus koordinoi, kehittää ja tuottaa datanhallinnan koulutusta, materiaaleja ja tukea datanhallinnan ammattilaisille ja tutkijoille.

Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskuksen tavoitteena on edistää vuorovaikutusta CSC:n ja organisaatioiden datatukipalveluiden välillä. Osaamiskeskus myös tarjoaa ja välittää datanhallintaan liittyvää koulutusta ja koulutusmateriaaleja.

Tutkimusdatanhallinnan osaamiskeskuksen palveluita kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Osaamiskeskuksessa tehdään yhteistyötä kansallisten (esim. Avoimen tieteen koordinaatio) ja kansainvälisten (esim. EOSC) verkostojen ja hankkeiden kanssa kompetenssien ylläpitämiseksi.

Ota yhteyttä: servicedesk@csc.fi