Uutisia

null Uusi valokuituyhteys Suomen ja Viron korkeakoulu- ja tutkimusverkkojen välillä avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia

Torstaina 13.3. avattiin uusi valtakuntien rajan ylittävä valokuituyhteys Helsingin ja Tallinnan välille. Se yhdistää Funetin ja EENetin, Suomen ja Viron kansalliset korkeakoulu- ja tutkimusverkot.

Uusi suurikapasiteettinen valokuituyhteys tarjoaa merkittäviä parannuksia Suomen ja Viron korkeakoulu- ja tutkimusverkkojen väliseen tiedonsiirtokapasiteettiin. Tiedonsiirtokapasiteettia voidaan kasvattaa alkuvaiheen 40 gigabitistä sekunnissa jopa 8 terabittiin sekunnissa. Myös Helsingin ja Tallinnan väliset verkkoviiveet vähenevät huomattavasti. Viive on tärkeä tekijä monissa tutkimussovelluksissa.

Yhteys valmistui, kun Urmas Lett, EENetin verkko-osaston päällikkö, asensi optiset DWDM-siirtolaitteet Funetin verkkopisteeseen Espoossa.

"Se oli nopein koskaan näkemämme DWDM-laiteasennus. Varmistimme, että 10 gigabitin Ethernet-yhteys toimii virheettömästi linkin yli", kertoi Teemu Kiviniemi, Funet-verkon kehityspäällikkö.

Suuria yhteistyöetuja koulutuksen ja tutkimuksen saralla

Uusi yhteys avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia koulutuksen, tutkimuksen ja tutkimusinfrastruktuurien saralla. Uuden yhteyden tekniset ominaisuudet ovat tyypillisten, maan sisäisten yhteyksien tasoisia. Saatavilla oleva tiedonsiirtokapasiteetti ja viive eivät enää ole rajoittavia tekijöitä, sillä kapasiteettia voidaan kasvattaa tarpeen mukaan.

Erki Urva, Viron koulutuksen informaatioteknologiasäätiön hallituksen puheenjohtaja, totesi, että "Viron ja Suomen akateemisten verkkojen yhdistäminen tarjoaa hyvät edellytykset suunnitellulle Viron ja Suomen yhteisen koulutuspilviratkaisun tekniselle toteutukselle."

"Eurooppalaiset tutkimusinfrastruktuurit, kuten ELIXIR, Euroopanlaajuinen tutkimusinfrastruktuuri biologiselle tiedolle, tulevat käyttämään uutta valokuituyhteyttä. ELIXIR yhdistää Euroopan johtavat biotieteen organisaatiot massiivisten tietomäärien hallinnan ja turvaamisen saralla. Esimerkiksi Suomen ja Viron ELIXIR-solmut ovat käynnistäneet pilvilaskennan pilottiprojektin Tarton yliopiston (BIIT) ja CSC:n välillä. Virtualisointiin perustuvan ratkaisun avulla voidaan kasvattaa kapasiteettia, jota tarvitaan Virossa kehitetyn biologisen data analysointi- ja annotointityökalujen tarjoamiseen laajalle käyttäjäkunnalle. Uuden yhteyden ansiosta maiden välillä voidaan liikutella suuria tietomääriä ja tarjota laskentakapasiteettia CSC:n energiatehokkaista
konesaleista", kertoo CSC:n Tommi Nyrönen, Suomen ELIXIR:in johtaja.

Viron ja Suomen korkeakoulu- ja tutkimusverkkokumppanit jatkavat keskusteluja maiden tutkimusinfrastruktuurien välisestä yhteistyöstä ja hakevat ratkaisuja Baltian alueen tutkimusverkkoyhteyksiä parantavan Baltic Ring-hankkeen edistämiseksi.

Maiden välisen valokuituyhteyden rakentaminen sekä tarvittavien laitteiden hankinta saivat n. 90.000 € tukea Euroopan aluekehitysrahastolta. Rahaston tarkoituksena on vahvistaa Euroopan unionin taloudellista ja sosiaalista koheesiota parantamalla alueiden välistä tasapainoa.

Viron koulutus- ja tutkimusverkko EENet on koulutuksen informaatioteknologiasäätiön rakenteellinen osa. EENetin päätavoite on varmistaa tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin vaatiman informaatioteknologiainfrastruktuurin kehittäminen ja vakaa toiminta.

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima tieteen tietotekniikan keskus, joka tarjoaa korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille tietoteknistä tukea ja resursseja. CSC operoi ja kehittää Funetia, Suomen korkeakoulu- ja tutkimusverkkoa. Funetilla on noin 370.000 käyttäjää. Funet on maailman kehittyneimpiä tutkimusyhteisöjen verkkoja.

Lisätietoja

Teemu Kiviniemi
Kehityspäällikkö, Funet-verkko, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
teemu.kiviniemi@csc.fi
+358 9 457 2132

Tommi Nyrönen
Suomen ELIXIR:in johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
tommi.nyronen@csc.fi
+358 9 457 2235

Raili Somelar
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Viron koulutuksen informaatioteknologiasäätiö
raili.somelar@hitsa.ee
+372 53 440 660

Maria Ristkok
Projektipäällikkö, Viron informaatioteknologiasäätiön koulutus- ja tutkimusverkko
maria.ristkok@eenet.ee
+372 730 2114