VIRTA julkaisutietopalvelu

VIRTA julkaisutietopalvelu

VIRTA julkaisutietopalvelu sisältää tiedot suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaanhoitopiirien tuottamista tutkimusjulkaisuista. Palvelu tarjoaa yhtenäistä ja ajantasaista vertailutietoa Suomen tieteellisestä julkaisutoiminnasta.

VIRTA tarjoaa tutkimusorganisaatioille edellytykset tietojen ajantasaiseen esittämiseen, korjaamiseen ja täydentämiseen. Tiedot VIRTA-palveluun kerätään tutkimusorganisaatioiden omista tutkimustietojärjestelmistä tai julkaisurekistereistä. Jos organisaatiolla ei ole omaa järjestelmää, tietoja voidaan toimittaa myös JUSTUS julkaisutietojen tallennuspalvelun avulla.

VIRTA-palveluun koottavat julkaisutiedot ovat hyödynnettävissä erilaisissa järjestelmissä ja palveluissa, mikä auttaa vähentämään tutkijoiden hallinnollista taakkaa. Tiedot voidaan siirtää esimerkiksi tutkimusrahoittajien palveluihin, julkaisuarkistoihin, tutkimusaineistoihin tai tutkimusaineistopalveluihin. VIRTA on liitetty esimerkiksi Suomen Akatemian hankeraportointiin ja rahoitushakuihin, ja se tukee kansainvälistä ORCID-tutkijatunnistetta.

OKM:n vuosittainen julkaisutiedonkeruu korkeakouluilta toteutetaan VIRTA julkaisutietopalvelun kautta. VIRTA on myös osa valtakunnallista Tutkimustietovarantoa.

VIRTA-palveluun tallennettuja tietoja voi vapaasti selata Tiedejatutkimus.fi:ssä sekä JUULI:ssa.

CSC toteuttaa palvelua opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.