OILI - Korkeakoulujen opiskelijaksi- ja lukukausi-ilmoittautumispalvelu 

OILI sujuvoittaa korkeakouluun ilmoittautumisen uusille ja jatkaville opiskelijoille sekä mahdollistaa helpon tiedonsiirron Opintopolun opiskelijavalinnasta korkeakouluun.

Korkeakoulun opiskelijavalinnassa opiskelupaikan saanut opiskelija voi sähköisesti ilmoittautua opiskelijaksi korkeakouluun sekä tarvittaessa maksaa esimerkiksi ylioppilaskunnan jäsenmaksun OILIssa. Korkeakoulu voi hyödyntää OILIa myös jatkavien opiskelijoiden ilmoittautumisten vastaanottamiseen. Opiskelijan tiedot välitetään automaattisesti opiskelupaikan tarjoavan korkeakoulun järjestelmään, jolloin korkeakoulu voi luoda opiskelijalle uuden opiskeluoikeuden heti ilmoittautumisen jälkeen.

Lisäksi OILI tarjoaa korkeakoulujen opintohallinnon virkailijoille raporttipalvelun, josta virkailijat voivat tarkastella ilmoittautuneiden opiskelijoiden tietoja. OILI hyödyntää tiiviisti valtakunnallista VIRTA-opintotietovarantoa sekä Haka-luottamusverkostoa ja integroituu Opintopolku.fi -palveluun.

OILI on CSC:n tuottama palvelu, jota kehitetään yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.   

Lisätietoa:

OILI-palvelu

oili@csc.fi (korkeakouluille)

OILI wiki (korkeakouluille)

Opiskelijoiden yhteydenotot korkeakoulujen hakija-/opintopalveluiden kautta.