Bibliometriikan asiantuntijapalvelut

CSC:n bibliometriikan asiantuntijoilla on laaja kokemus bibliometriikasta ja sen soveltamisesta suomalaiseen tutkimusjärjestelmään. CSC:llä on myös vankka osaaminen kansainvälisistä Web of Science - ja Scopus-viitetietokannoista.

CSC tuottaa laadukkaita aineistoja ja analyyseja suomalaisten korkeakoulujen julkaisutoimintaan liittyviin selvityksiin. Osallistumme korkeakoulujen vuosittaisen julkaisutiedonkeruun toteutukseen ja tietojen tarkistukseen sekä tuotamme yhteistyössä valtakunnallisen Julkaisufoorumin kanssa julkaisukanavatietokannan, joka sisältää metatietoja suomalaisten tutkijoiden käyttämistä julkaisukanavista. CSC tukee Julkaisufoorumin työtä myös ylläpitämällä julkaisukanavien laatuarvioinnissa hyödynnettävää Julkaisufoorumiportaalia.

CSC on mukana useissa opetus- ja kulttuuriministeriön bibliometriikkahankkeissa, jotka tuottavat tietoa tiedepoliittisen päätöksenteon tueksi. Kohderyhmät vaihtelevat aina korkeakoulujen kirjastoista tutkimushallintoon sekä tutkijoista rehtoreihin.  CSC osallistuu palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä tekee bibliometristä laskentaa sidosryhmille. Järjestämme myös aiheeseen liittyviä seminaareja ja tapahtumia.

Käynnissä olevia kehittämishankkeita ovat mm. julkaisujen tekijöiden identifiointi, julkaisutiedonkeruun automatisointi, tiedonkeruun laajentaminen valtion tutkimuslaitoksiin ja yliopistollisiin sairaaloihin.