Sisältö, joissa tagi Viewpoints.

Poikkeustilasta pysyviin rakenteisiin

Korkeakoulujen IT-johtajien verkostot AAPA ja FUCIO sekä CSC kutsuivat korkeakoulujen pedagogiikan, opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon sekä muut kiinnostuneet ideapankki.csc.fi -webinaariin kesäkuun lopussa.

Lue lisää »

Koronavirus laitetaan kuriin tieteen tietokantojen avulla

Koronavirus voidaan kukistaa kansainvälisellä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella. Apuna ovat sähköiset tutkimusinfrastruktuurit. Suomi on jäsenenä näissä ja hyödyt ovat kiistattomat.

Lue lisää »

Tutkimustietovaranto tarjoaa kokonaiskuvan tutkimusrahoituksesta

Kuinka tutkimusta rahoitetaan? Tieto on sirpaleina rahoittajien ja yliopistojen omilla sivuilla eri muodoissa. Tutkimustietovaranto ratkaisee ongelman.

Lue lisää »

Nordic research collaboration – what’s the point?

Naively, one might think that reputation in science is about scientific excellence and brilliant minds – and partly that is true, of course. However, this is far from the entire truth.

Lue lisää »

Building Finnish FAIR data competencies through RDA

Demand for following FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principles has been around for some years now, and as we know it is not going to disappear. Actually, building on FAIR principles is more and more demanded in research data management, also in infrastructure and service development side.

Lue lisää »

EOSC-julistus ja toimenpiteet toimintamallin edistämiseksi Suomessa

Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu (EOSC) on Euroopan komission keihäänkärkihanke ja tärkeä tavoite. EOSC kokoaa eurooppalaiset tutkijat, heidän tutkimusdatansa sekä olemassa olevat tutkimusta tukevat infrastruktuurit yhteiseen pilveen, josta data ja palvelut ovat saatavilla.

Lue lisää »

RDA – engaging scientific communities already for five years

What makes RDA so special? According to community actors, RDA is a neutral platform for working with data issues. It is multi-disciplinary, and it is truly bottom-up, as it empowers its individual members to take control.

Lue lisää »

Bibliometriikka on tieteellisen julkaisutoiminnan analytiikkaa

Bibliometriikka on tutkimusalue, joka tutkii tieteellistä julkaisutoimintaa kvantitatiivisin menetelmin. Bibliometriikan alalla tutkitaan muun muassa julkaisujen määrän tai tutkimusyhteistyön kehittymistä eri maissa ja tieteenaloilla sekä julkaisujen tieteellistä vaikuttavuutta niiden saamien viittausten perusteella.

Lue lisää »