Laskenta-, datanhallinta- ja pilvipalvelut koulutuksen ja opetuksen käyttöön

Älykäs datanhallinta ja teknologinen edelläkävijyys ovat korkeakoulujen digitalisaation ytimessä. Koulutuksessa yleistyvät suurien, sensitiivisten ja monimutkaisten datamassojen käsittely tutkimuksen ulkopuolella osana kurssien opetusta, opinnäytetöitä tai TKI-toimintaa. Jotta jäsentämätön tieto voidaan muuttaa tekoälyksi, trendimuutosten tulkinnaksi ja simulaatioiksi, tarvitaan suurta laskentatehoa. Esimerkiksi sote-aloilla sensitiivistä dataa pitää myös pystyä säilömään ja käsittelemään tietoturvallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttöön maailman kärkeä olevan työkalupakin. Laskenta-, datanhallinta- ja pilvipalvelut ovat nyt myös koulutuksen ja opetuksen käytössä maksutta. Palveluita ovat laskentapalvelut Puhti (sisältää AI/GPU-kapasiteettia) ja Mahti, pilvipalvelut cPouta, ePouta ja Rahti, tallennus- ja tietokantapalvelut Allas ja Kaivos sekä Notebooks-ympäristö. Rekisteröitymisohjeet kertovat miten saat palvelut käyttöösi. 

Tällä sivulla kuvaillaan, miten palveluita voi hyödyntää koulutuksessa ja opetuksessa.

Korkeakoulujen opetus

Palveluiden käyttö on maksutonta tutkimuksen ohessa tapahtuvaan opetukseen Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa seuraavissa käyttötapauksissa.

 • Koulutustunnukset ja kurssikäyttö
  • Opettaja voi hakea yksittäisen kurssin käyttöön rajatun määrän määräaikaisia koulutustunnuksia sekä perustaa projektin.
 • Harjoitus- ja opinnäytetyöt 
  • Esimerkiksi harjoitus- ja opinnäytetöiden tekeminen ja ohjaaminen. Opiskelija voi rekisteröidä CSC-tunnuksen ja opinnäytetyön ohjaaja voi toimia projektin vastuuhenkilönä.
 • Yksittäisen kurssin ympäristöt ja tukipalvelut
  • Koskee esimerkiksi tapauksia, joissa kurssi tarvitsee paikan tietyn sovelluksen ajamiseen opetuskäytössä. Jos kurssia varten pitää jakaa suurta datamäärää, sopii taas käyttöön esimerkiksi Allas-palvelu. 
  • Opettaja voi perustaa määräaikaisen projektin ja hakea projektille pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin ja resursseihin. Palvelut ovat oletusarvoisesti käytössä kurssin ajan.
 • Opetuksen tuen IT-ratkaisujen pilotointi esimerkiksi osana korkeakoulutuksen kehittämishankkeita.

Erillistä sopimusta CSC:n kanssa edellyttävät mm.

 • Oppimisympäristöjen ja MOOCien tuotantokäyttö
 • Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten opetustehtävään liittyvän perus-IT:n tuotantokäyttö

Valtion tutkimuslaitosten tarjoama koulutus

Palveluiden käyttö on maksutonta tutkimuksen ohessa tapahtuvaan, akateemiselle yhteisölle tarjottavaan koulutukseen valtion tutkimuslaitoksissa; esimerkiksi tutkimuslaitoksen aineistojen hyödyntämisestä ja analysoinnista.

Erillistä sopimusta CSC:n kanssa edellyttää mm. tutkimuslaitoksen tarjoama yleinen (maksullinen) koulutus

Muut käyttömahdollisuudet

Palveluiden käytöstä tutkimuksessa ja yritysyhteistyössä voit lukea tarkemmin käyttötapausten kuvauksista.