Yhteiskuntavastuu

Toimitusjohtajan katsaus vuodelle 2020

Kimmo Koski

Vuosi 2020 oli monin tavoin poikkeuksellinen. Toiminnan mukauttaminen koronapandemian aiheuttamiin muutoksiin vei luonnollisesti paljon huomiota ja onnistuikin olosuhteisiin nähden hyvin. Saavutimme vuodelle 2020 asetetut tavoitteemme ja pystyimme tarjoamaan palvelua asiakkaillemme laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. EuroHPC-hankkeen LUMI-supertietokoneen laitteistojen kilpailutus onnistui yli odotusten, minkä johdosta CSC:n Kajaanin datakeskukseen asennetaan yksi maailman tehokkaimmista datan ja laskennan ympäristöistä. Useita kehityshankkeita saatiin kotimaassa tuotantoon ja kansainvälinen toiminta jatkoi kasvuaan. Poikkeuksellinen koronavuosi oli CSC:n kannalta menestyksekäs ja uskomme pandemian jälkeen olevamme hyvin valmistautuneita ”uuteen normaaliin”. 

Lue lisää »

Vastuullisuuden periaatteet ja talous

CSC on voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö, jonka omistavat Suomen valtio ja suomalaiset korkeakoulut. CSC:n toimintaa ohjaavat yhteistyötä, osaamista, välittämistä ja vastuullisuutta korostavat arvot.

 Periaatteet, omistus ja hallinnointi
 Talous
 Hankinnat
 Turvallisuus

Vastuu yhteiskunnasta

CSC käy aktiivista ja jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmiensä kanssa. Valjastamme osaamisemme, verkostomme ja tietotekniikan edistämään asiakkaan menestystä ja koko yhteiskunnan etua.

 Sidosryhmät ja vuorovaikutus
 Kilpailukykyä tutkimuksen ekosysteemeillä
 Datasta hyötyä hallitusti
 Digitaalisuudella parempaa arkea

Vastuu henkilöstöstä

CSC:n liiketoiminta ja sen tuottamat palvelut perustuvat monipuoliseen ja vahvaan asiantuntijuuteen, jossa henkilöstön osaaminen ja kyky ratkaisukeskeiseen toimintaan ovat avaintekijöinä yrityksen menestymiselle.

 Henkilöstöpolitiikka, työhyvinvointi ja avainluvut
 Code of Conduct ja tasa-arvo
 Suorituksen johtaminen, osaamisen kehittäminen ja palkitseminen

Vastuu ympäristöstä

CSC on kestävän kehityksen edelläkävijä ICT-palvelujen tuotannossa ja on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen tavoitteita kaikessa toiminnassaan.

 Energiatehokkaat datakeskukset
 Muun toiminnan ympäristövastuu
 Ympäristöriskit