CSC:n Kajaanin datakeskus

Datakeskuksemme on rakennettu Renforsin Rannan yritysalueelle vanhan paperitehtaan tiloihin. Tavoitteemme jo alusta lähtien on ollut perustaa Kajaaniin yksi maailman ekotehokkaimmista datakeskuksista. Kajaanin datakeskus on hyvin mukautettavissa laitteistoasennuksia, laajennuksia tai muita potentiaalisia infrastruktuureja varten ja alue sopii erinomaisesti datakeskusekosysteemien luomiseen.

CSC on toiminut Kajaanissa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Pitkään valmisteltu ensimmäinen datakeskuksen rakennushanke kansallisille supertietokoneille saatiin valmiiksi lokakuussa 2012. Uusin LUMI-supertietokoneen datakeskus valmistui vuonna 2021.

Datakeskuksen rakentaminen jo olemassa olevaan vanhan paperitehtaan tiloihin on ekologisempaa kuin uuden hallin rakentaminen alusta alkaen.

Raskaan teollisuuden käyttöön rakennettu sähkönjakelun infrastruktuuri varmistaa riittävän, luotettavan ja kasvatettavissa olevan sähkönsaannin. Renforsin Ranta on kytketty valtakunnan sähköverkkoon ja on erittäin toimintavarma ja kustannustehokas. Vakaiden yhteyksien ja useiden uusiutuvan energian lähteiden ansioista sähkökatkon mahdollisuus on hyvin pieni. 

Kajaanin datakeskus onkin hyvin mukautettavissa suuria laitteistoasennuksia ja -laajennuksia tai muita potentiaalisia infrastruktuureja varten. Myös datakeskuksen luotettavat ja nopeat tietoliikenneverkot on suunniteltu suurteholaskentaa varten.

Datakeskuksen hiilijalanjälki on minimoitu. Kajaanin maantieteellinen sijainti luo hyvät edellytykset palvelimien jäähdyttämiseen ulkoilman avulla ja ensisijaisesti sähköä voidaan tuottaa sertifioidulla vesivoimalla. 

Maailmanluokan tutkimusympäristön lisäksi Kajaanin alueelle on syntynyt erilaisten toimijoiden muodostama ekosysteemi, jossa kehitetään koulutusta, uutta osaamista ja liiketoimintaa. 

Erittäin korkean luotettavuuden todistuksena CSC:n Kajaanin datakeskuksilla on kansainvälinen ISO/IEC 27001 -sertifiointi.

Sijoita datakeskuksesi Kajaaniin