CSC:n verkkosivustojen saavutettavuusselosteet

Tämä saavutettavuusseloste koskee seuraavia verkkosivustoja:

CSC pyrkii takaamaan verkkosivustojen saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

 • Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.
 • Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa, koska se ei noudata lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

csc.fi, csc.fi/web/education, research.csc.fi

Visuaalinen sisältö ja elementit

 • Linkit eivät erotu riittävästi niitä ympäröivästä tekstistä tavallisessa leipätekstissä ja sivuston alatunnisteessa. (WCAG 1.4.1, 3.2.4)
 • Tekstin kontrasti suhteessa taustaan ei ole riittävä joillakin sivuilla näkyvässä julkaisuajankohdassa ja lomakkeiden lähetyspainikkeissa. (WCAG 1.4.3.)
 • Nykyistä sivua hakutulosten sivutuslinkeissä on vaikea erottaa muista linkeistä alhaisen kontrastin vuoksi. (WCAG 1.4.11)
 • Hakutulosten seuraavalle ja edelliselle sivulle ohjaavista linkkipainikkeista puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1)
 • Kun tekstin välistysasetuksia muutetaan, osa sisällöstä voi jäädä piiloon tai voi peittyä toisella sisällöllä. (WCAG 1.4.12)
 • Osa sisällöstä ei skaalaudu oikein 320px leveillä ruuduilla, mikä aiheuttaa tarpeen vaakasuuntaiselle sivun vierittämiselle. Tämä voi olla ongelma mobiililaitteiden käyttäjille ja heikkonäköisille henkilöille, jotka käyttävät suurta ruudunsuurennosta. (WCAG 1.4.10)

Rakenne

 • Englanninkielisillä sivuilla osa sisällöstä on suomeksi, mutta sitä ei ole merkitty koodiin oikein. Tämä voi olla ongelma erityisesti ruudunlukijoiden käyttäjille. (WCAG 3.1.2)
 • Joistakin upotetuista lomakkeista kuten palautelomakkeesta puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)
 • Ohjelmallisten sivun osioiden (maamerkkien) merkitseminen koodiin on epäyhtenäistä, eikä kata kaikkea sisältöä. Tämä voi haitata sisällön selaamista ruudunlukijoiden pikakomennoilla. (WCAG 1.3.1)
 • Avainsana- ja kategorialinkeillä Customers-sivulla on harhaanjohtava rakenne: osioiden otsikot on merkitty välilehdiksi ja linkkilistat välilehtien sisällöksi. (WCAG 1.3.1)
 • Etusivun ja Uutiset ja sisällöt -osion uutislistauksia ei ole ryhmitelty koodiin oikein, mikä voi vaikeuttaa niiden tulkitsemista apuvälineillä. Esimerkiksi ruudunlukijan käyttäjän voi olla vaikea hahmottaa, mikä päivämäärätieto liittyy mihinkin uutiseen. (WCAG 1.3.1)
 • Yhteystietoja sivulla Asiantuntemusta ja tehokkaita ICT-ratkaisuja tutkimuksen tueksi ei ole ryhmitelty koodissa. (WCAG 1.3.1)
 • Taulukoita on käytetty joillakin sivuilla sisällön asetteluun. (WCAG 1.3.1)
 • Joidenkin taulukoiden otsikkosolut eivät ole kuvaavia. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Sivun otsikkoelementti ei sisällä tietoa valituista suodatuskriteereistä Yhteistyö -sivulla tai sivutustietoa CSC:n blogissa. (WCAG 2.4.2)

Selaus näppäimistöllä ja apuvälineillä

 • Laajennettavia osioita esimerkiksi Strategia-sivulla ei voi käyttää näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
 • Päävalikon alavalikoita ei voi käyttää mobiililaitteilla tai kapeilla ruuduilla eikä niitä voi sulkea siirtämättä hiiren osoitinta suurilla ruuduilla. (WCAG 3.2.4, 1.4.13)

Lomakkeet

 • Joidekin ponnahdusvalikoiden valintavaihtoehtoja esimerkiksi palautelomakkeessa ei voi valita näppäimistöllä eikä ruudunlukijoilla. (WCAG 2.1.1)
 • Ponnahdusvalikoiden valinnat eivät säily lomakkeella, jos lomake ladataan uudelleen siinä olevien virheiden vuoksi. (WCAG 3.3.1)
 • Virheelliset kentät on merkitty visuaalisesti mutta ei ohjelmallisesti. (WCAG 3.3.1)
 • Lomakkeiden roskapostisuodatukseen käytetty Recaptcha-toiminto sisältää äänihaasteen, jonka sisältö on englanniksi, vaikka sekä lomake että sivu olisivat suomeksi. (WCAG 1.1.1)
 • Palautelomakkeessa ei ole määritelty syötteiden tarkoitusta ohjelmallisesti, mikä voi tehdä kenttien täyttämisestä hidasta joillekin apuvälineiden käyttäjille. (WCAG 1.3.5)

Videot

 • Sivuilla Strategia ja Moderni datakeskusympäristö olevissa videoissa on ruudulla näkyvää tekstiä, jota ei ole äänimuodossa videon ääniraidalla. (WCAG 1.2.3, 1.2.8)

PDF-asiakirjat

 • Joistakin tiedostoista puuttuu asianmukaiset ohjelmalliset merkinnät, mikä voi vaikeuttaa niiden lukemista ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)
 • Useimmista tiedostoista puuttuu kuvaava otsikko. (WCAG 2.4.2)
 • Joissakin tiedostoissa on virheellinen tai puuttuva kielitieto. (WCAG 3.1.1)
 • Useimmissa tiedostoissa on puutteelliset kuvien tekstivastineet. (WCAG 1.1.1) Koulutuksen ratkaisut ja palvelut (www.csc.fi/web/education)

Puuttuvia tekstivastineita pääsivulla ja VIRTA-opintotietopalvelu -sivulla. (WCAG 1.1.1)

 • Osaa listoista ei ole merkitty listoiksi ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Uutiskirjeen tilauslomake

 • Lomakekenttien nimilappuja ei ole yhdistetty ohjelmallisesti niitä vastaaviin kenttiin. (WCAG 1.3.1)
 • Virheilmoitukset eivät ole saavutettavissa apuvälineillä. (WCAG 1.3.1)
 • Lomakkeessa ei ole määritelty syötteiden tarkoitusta ohjelmallisesti, mikä voi tehdä kenttien täyttämisestä hidasta joillekin apuvälineiden käyttäjille. (WCAG 1.3.5)
 • Tekstikenttien kontrasti suhteessa taustaan ei ole riittävä, mikä vaikeuttaa lomakkeen käyttöä heikkonäköisille käyttäjille. (WCAG 1.4.11)
 • Virheilmoituksilla ja lomakkeen otsikkotekstillä on riittämätön kontrasti suhteessa taustaan. (WCAG 1.4.3)

Sisältö/toiminnot, jotka eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä

 • Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä.
 • PDF-tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

Tekniset erityispiirteet

Suosittelemme, että PDF-asiakirjoja tarkastellaan Adobe Acrobatin uusimmalla versiolla. Acrobat tukee avustavia tekniikoita paremmin.

Tämän selosteen valmistelu

Tämä seloste on laadittu 10.12.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 10.12.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostitse osoitteeseen webmaster@csc.fi.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi