PRACE – Euroopan tehokkaimpia suurteholaskentaresursseja ja kansainvälistä yhteistyötä

PRACE – Euroopan tehokkaimpia suurteholaskentaresursseja ja kansainvälistä yhteistyötä

Suomalaisilla tutkijoilla on mahdollisuus hakea korkeimman suoritustason kansainvälisiä suurteholaskennan ja datanhallinnan resursseja ja palveluita PRACE:ltä (Partnership for Advanced Computing in Europe).

PRACE on eurooppalainen suurteholaskennan tutkimusinfrastruktuuri, johon kuuluu 26 jäsenmaata.  

Yliopistot, muut tutkimuslaitokset ja kansalliset laskentakeskukset tarjoavat laskentaresursseja, jotka riittävät useimpien kotimaisten tutkimusprojektien tarpeisiin. Erittäin suurta laskentakapasiteettia tarjotaan viiden eurooppalaisen huippukeskuksen kautta (ns. Tier-0-keskukset). Vuoden 2010 jälkeen PRACE on myöntänyt suomalaisille tutkimusprojekteille lähes 877 miljoonaa tuntia laskenta-aikaa (tilanne 10/2019). Rahalliselta arvoltaan nämä resurssit ovat n. 15,4 miljoonaa euroa. Ilman PRACE-resursseja nämä tutkimukset olisivat jääneet tekemättä tai kestäneet hyvin kauan.

CSC koordinoi PRACEn koulutustarjontaa ja toimii PRACE Training Center -keskuksena. Koulutus painottuu suurteholaskennan resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Hyödyt tutkijoille

  • kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen merkittävien laskentaresurssien avulla
  • kansainvälisen verkoston tuki ja koulutusmahdollisuudet
  • CSC:n asiakaskoulutukset

Ratkaisut

  • Datan hallinta ja analytiikka
  • Laskentapalvelut

Asiakkaat

  • Tutkijat ja tutkimusryhmät
  • Korkeakoulut
  • Tutkimuslaitokset
  • Tutkimusinfrastruktuurit

Lisätietoja

 www.prace-ri.eu