Oili - Korkeakoulun opiskelijaksi ja lukukaudelle ilmoittautumiset yhdellä palvelulla

Oili - Korkeakoulun opiskelijaksi ja lukukaudelle ilmoittautumiset yhdellä palvelulla

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen lukukaudelle helpottuvat, kun ilmoittautumisen voi tehdä yhdessä ja samassa verkkopalvelussa, joka on integroitavissa valtakunnalliseen Opintopolku.fi -palveluun.

CSC:n toteuttamassa Korkeakoulujen opiskelijaksi- ja lukukausi-ilmoittautumispalvelu OILI:ssa korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikan saanut opiskelija voi sähköisesti ilmoittautua opiskelijaksi korkeakouluun sekä tarvittaessa maksaa esim. ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Hyödyt korkeakoululle

-    ilmoittautumiset ja ylioppilaskunnan jäsen- ym. maksujen hoito samassa palvelussa
-    tieto liikkuu nopeasti korkeakoulun järjestelmään
-    järjestelmällä varmistetaan, että opiskelijaksi hyväksytty saa saman lukukauden aikana ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
-    vähentää opintohallinnollisiin prosesseihin käytettyä aikaa
-    palvelu sopii korkeakoulujen lisäksi toisen asteen ja aikuiskoulutuksen opiskelijaksi-ilmoittautumisjärjestelmänä
-    tarjoaa myös korkeakoulujen opintohallinnon virkailijoille raporttipalvelun, josta virkailijat voivat tarkastella ilmoittautuneiden opiskelijoiden tietoja.

Asiakkaat

-    Korkeakoulut
-    Muut koulutusorganisaatiot

Lisätietoa

 OILI - korkeakoulun opiskelijaksi- ja lukukausi-ilmoittautumispalvelu / ratkaisut koulutukselle

 Lisätietoa Oili-palvelusta