Vipunen tarjoaa tilastotietoa suomalaisesta koulutuksesta

Vipunen tarjoaa tilastotietoa suomalaisesta koulutuksesta

Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden tiedolla johtamisen sekä toiminnan ohjauksen ja suunnittelun tueksi tarvitaan monipuolista tilastotietoa. Laadukas kuva Suomen koulutus- ja tutkimusjärjestelmästä on tärkeä myös tutkimukselle. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen tarjoaa kattavaa tilastotietoa koulutuksesta ja tutkimuksesta kaikkien saataville.

Vipunen sisältää perinteisiä tilastoaineistoja esimerkiksi opiskelijahaku- ja tutkintotiedoista sekä koulutusorganisaatioiden taloudesta ja henkilöstöstä. Lisäksi korkeakoulujen käyttäjille rajattu extranet sisältää päivittäisraportteja esimerkiksi opintosuorituksista ja tutkimusjulkaisuista.

Vipusen sisällöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus. CSC on palvelun toteuttaja ja vastaa myös joidenkin tiedonkeruiden teknisestä toteutuksesta.

Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, OKM:n ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Tietopohjana toimivia valtakunnallisia tiedonkeruita on automatisoitu ja tietojen yhteismitallisuutta parannettu keskittämällä tietopoimintoja valtakunnallisiin tietovarantoihin. Esimerkiksi korkeakoulujen osalta merkittävä osa tiedoista saadaan VIRTA-opinto- ja -julkaisutietopalveluista.


Hyödyt

- Valtakunnallista tietoa koulutuksesta ja tutkimuksesta
- Mahdollistaa kansainvälisen vertailun
- Suurten tietomäärien nopea analysointi
- Kattavaa tilastotietoa tiedolla johtamisen tueksi

 

Lisätietoa

 asiakaspalvelu@csc.fi

 www.vipunen.fi

 palaute@vipunen.fi