Eduuni-yhteistyöalusta

Eduuni on CSC:n tarjoama sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö, joka mahdollistaa käyttäjilleen joustavan ja turvallisen yhteistyön yli organisaatio- ja ekosysteemirajojen.

Eduuni-palvelut sijaitsevat CSC:n datakeskuksessa Suomessa.

Rekisteröimällä Eduuni-ID:n pääset käsiksi Eduunia käyttävien organisaatioiden, verkostojen, hankkeiden tai tiimien aineistoihin ja palveluihin.

Eduunin sisäisiä palveluja ovat:

  • Eduuni-workspaces (SharePoint)
  • Eduuni-wiki (Confluence)
  • Eduuni Jira (Jira)
  • Eduuni-ID identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallinta

​​
CSC ylläpitää ja kehittää Eduunia yhteistyössä OKM:n ja asiakasorganisaatioiden kanssa.  Eduuni-palvelut tuotetaan in-house -periaatteella OKM:n toimialalle.

Miten saan Eduunin käyttöön omalle organisaatiolle, verkostolle, hankkeelle tai tiimille?

Täyttämällä sähköisen lomakkeen asiakkaat-sivustolla