News

null CSC:n koneoppimispilotti käynnistyi

CSC:llä lähdettiin kehittämään ajasta ja paikasta riippumattomia verkkokoulutuksia kesällä 2019, mutta kevään 2020 poikkeustilanne sinetöi verkkokurssien kehitystarpeen. Kehitystyöstä ja kokeilusta tulikin nopeasti valtavirtaa.

CSC järjestää asiakaskoulutuksia suurteholaskennan ja ohjelmistokoulutuksen alueilla sekä kotimaisella että eurooppalaisella tasolla. Koulutuksia on pidetty normaalina lähiopetuksena CSC:n koulutustiloissa Keilaniemessä, mutta pandemian vuoksi kaikki lähiopetus keskeytettiin maaliskuun loppupuolella.

Kesällä 2019 CSC:lle hankittiin ensimmäinen oma Moodle-pohjainen verkkokoulutusalusta. Lisäksi hankittiin tarvittavia tallennuslaitteita, kuvauskalustoa ja käyttökoulutusta. Lisäksi CSC:lle saatiin videotuotannon ammattilainen tukemaan verkkokoulutuksia ja webinaareja, joiden suosio onkin kasvanut tasaisesti.

– Olemme myös kouluttaneet asiantuntijakouluttajiamme niin pedagogiikan, verkkokoulutuksen kuin teknologian osalta. Koulutusputki on jatkuva, kuten muillakin kehittyvillä aloilla, kertoo asiakaskokemus- ja koulutuspäällikkö Tiina Leiponen.

– Nyt emme enää mieti miksemme voi tarjota koulutusta myös verkossa, vaan keskustelu on kääntynyt nopeasti siihen, miten voimme tehdä sen mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti asiakkaiden hands-on tekemistä unohtamatta. Tämä on mielestäni oikea suunta, sanoo Leiponen.

Koneoppimisesta MOOC-pilotti  

CSC:n ensimmäisen omalle alustalle tehdyn MOOCin (Massive Open Online Course) kehittivät ohjelmistoasiantuntija Markus Koskela ja koneoppimisasiantuntija Mats Sjöberg.

Practical machine learning -kurssi sovitettiin CSC:n omalle Moodle-pohjaiselle oppimisalustalle. Periaatteessa verkkokurssi on hyvin samanlainen kuin lähiopetukseen perustuva kurssi, jota on järjestetty jo pari vuoden ajan lähinnä CSC:n tiloissa Keilaniemessä. Verkkokurssissa on samat harjoitukset ja lähes samat luennot.

Suurin ero kurssien välillä on luennoissa, sillä verkkokurssille luentoja on tiivistetty ja interaktiivisuudesta on luonnollisesti jouduttu luopumaan. Molemmissa kurssimuodoissa harjoitukset ovat pääosin itsenäistä työskentelyä, mutta verkkokurssissa harjoitukset ovat silti vaativampia, sillä lähiopetuksessa harjoitukset voidaan käydä yhdessä ensin läpi.

Opettajien kannalta verkkokurssin toteuttamisessa vaativinta oli ehdottomasti luentovideoiden taltiointi, sillä se erosi yllättävän paljon perinteisestä luennoinnista. Luennot piti käytännössä suunnitella kokonaan uudelleen.

– Koneoppiminen on myös alati muuttuva alue, joten päivitämme kurssin luentoja säännöllisesti. Nykymuodossaan kurssissamme ei ole juurikaan interaktiota osallistujien kesken. Ainoastaan harjoitusten tuloksia voi vertailla aikaisempien suorittajien tuloksiin ja tätä pitäisikin miettiä tarkemmin. Hyvää verkkokursseissa on toki vapaus kaikenlaisista ajan ja paikan rajoitteista, kertoo Koskela.

 

Kokemuksesta opitaan

Practical machine learning -verkkokurssi oli pilotti aiheesta, ja saamme siitä paljon oppia tulevaa varten. Parasta olisi, jos jatkossa kurssin voisi suunnitella alusta asti verkkokurssiksi. Olemassa olevan kurssin muokkaamisessa verkkoon voisi tehdä suurempiakin muutoksia. Samat harjoituksetkaan eivät välttämättä sovellu molemmille kurssimuodoille.

– Practical machine learning -kurssi on jatkuvasti käynnissä ilman tiettyjä aloitus- ja lopetuspäivämääriä, mutta muitakin vaihtoehtoja mietitään. Kaikki palaute kiinnostaa meitä valtavasti, korostaa Sjöberg.