Lausunto Findatalle sote-tiedon aineistokuvauksista

Lausunto Findatalle sote-tiedon aineistokuvauksista

CSC pitää yhteistä aineistokuvausta sote-tiedon toisiokäyttöön hyvänä asiana, ja kiittää Findataa ja THL:sta määräyksen valmistelusta. Etenkin käsitteiden määrittelyt, sekä viittaukset sanastoihin ja koodistoihin ovat hyviä. Nämä ovat edellytyksiä yhteentoimivuuden rakentamiselle.

CSC huomioi, että jatkovalmistelussa kiinnitettäisiin erityistä huomiota data-aineistojen yhteentoimivuuteen varsinkin niiltä vaadittavien metatietojen ja pysyvien tunnisteiden osalta.

Yhteentoimivuuden rakentamiseksi tarvitaan yhteinen tietomalli kaikille rekisterinpitäjille, joiden aineistoja Findata toisiokäyttöön luvittaa.


Data-aineistojen on oltava yhteentoimivia paitsi toistensa, myös niitä käsittelevien data-alustojen kanssa. Tähän tarvitaan metatietojen ohella yhteentoimivia datamalleja ja -rakenteita, jotka määrittelevät, mitä dataa aineistot sisältävät, ja miten ne on järjestetty.

 

Yhteisen tietomallin laatimisella voidaan harmonisoida tiedot, joita rekisterinpitäjät aineistoistaan ilmoittavat. Tämä mahdollistaa koneluettavuuden ja vähentää tarvittavaa manuaalista työtä toisiokäytön lupaprosessissa. Yhtenäiset tiedot aineistoista ovat edellytys aineistojen tehokkaalle toisiokäytölle myös tutkijoiden näkökulmasta, jotta pystytään määrittelemään, millaisia aineistoja ylipäätään on saatavilla, ja mitä ne sisältävät.


CSC ehdottaa, että aineistojen kuvailutietoihin lisätään pysyvä tunniste, PID. Toisiolain puitteissa tavoitteena on saada aineistokuvaukset kaikille terveydenhuollon aineistoille, ei ainoastaan tutkimusaineistoille. Aineistojen metadatan vähimmäisvaatimukseksi on otettava löydettävyyspalvelujen yleisesti käyttämä metadata.

Lue koko lausunto täältä.