CSC tukee ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa

CSC tukee ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta vuosille 2018–2020 saaneista korkeakoulujen kärkihankkeista. 

Hankkeen tavoitteena on avoimia toimintamalleja hyödyntämällä lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. 

CSC tukee ammattikorkeakouluja kumppanina ja ratkaisujen tuottajana. CSC:llä 29.11.2018 hankkeen kanssa yhteistyössä järjestetyssä työpajassa pohdittiin, kuinka CSC:n palvelut voisivat nyt ja tulevaisuudessa tukea ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tilaisuuteen osallistui lähes 40 asiantuntijaa ammattikorkeakouluista ympäri Suomen.

Tilaisuuden avasi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho:  

– Avoimuus lisää eri sidosryhmien välistä yhteistyötä ja ammatillista verkostoitumista. Lisäksi toiminta osallistaa yrityksiä ja yhteisöjä tutkimuksen tekoon saatavuuden ja saavutettavuuden kautta.  

CSC:n tutkimuksen palveluiden johtaja Pekka Lehtovuori kertoi, että ammattikorkeakouluilla, yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on iso rooli, kun luodaan Suomesta maailman vetovoimaisinta ja osaavinta innovaatio- ja kokeiluympäristöä. CSC:n palvelut ovat perinteisesti tukeneet tiedeyhteisöjä, mutta nyt palveluita on muotoiltava yhdessä vastaamaan laajemmin TKI-toiminnan tarpeita:

– Ammattikorkeakouluilla on äärettömän tärkeä rooli erityisesti yrityksien kumppanina. Ammattikorkeakoulut luovat tutkimuksesta liiketoimintaa ja ovat PK-yrityksille helposti lähestyttäviä. Tavoitteenamme on yhdessä kehittää CSC:n palveluja tukemaan ammattikorkeakoulujen erityistehtävää yrityselämän ja tutkimuksen välissä, Lehtovuori sanoo.
 
 
 
Tilaisuuden työpajoissa osallistujat pääsivät tutustumaan CSC:n tuottamista palveluista tarkemmin erityisesti tutkimusaineistojen hallinnan Fairdata-palveluihin, avointen oppimateriaalien käytön edistämishankkeeseen, sensitiivisen datan ePouta-palveluun sekä tutkimustietovarantoon.
 
Päivän pääteeksi pidetyssä loppukeskustelussa oltiin sitä mieltä, että työpaja oli hyödyllinen avaus yhteiselle kehitystaipaleelle. Todettiin, että Tutkimus- ja innovaationeuvoston kasvustrategia pohjaa siihen, että tulevaisuudessa Suomessa hyödynnetään yhä enemmän dataa. 
 
CSC:n resurssit ovat nykyisin tarjolla myös opetuskäyttöön ja on odotettavissa, että datan hyödyntäminen kaikilla aloilla ja koulutusasteilla kasvaa. CSC:llä on suuret odotukset, että avoin TKI-toiminta ja kansallinen avoimen tieteen koordinaatio pystyisivät yhdessä kertomaan CSC:lle loppukäyttäjän näkökulmasta, millaisia palveluja ja tukea CSC:ltä tarvitaan, jotta kasvustrategiaa saadaan toteutettua.
 
– Tavoitteisiin pääseminen tulee vaatimaan pitkäjänteisyyttä, sitoutuneisuutta ja kaikkien toimijoiden yhteistä tahtotilaa, painottaa CSC:n asiakkuusjohtaja Antti Mäki.

 

KUVAT: ADOBE STOCK JA MARIA SEPPÄNEN

 

Julkaistu alunperin 11.12.2018-

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Maria Seppänen