hallitusohjelmatavoitteet datastrategia

CSC:n hallitusohjelmatavoitteet: Suomi tekoälyn edelläkävijäksi

CSC haluaa antaa oman evästyksensä seuraavan hallitusohjelman valmisteluun. CSC:n hallitusohjelmatavoitteista käsitellään tällä viikolla datastrategiaa ja tekoälyä.

Datatalous on yksi aikamme suurimpia mahdollisuuksia. Tehokas ja sujuva datan hyödyntäminen on keskeinen tekijä uusien innovaatioiden ja kasvun luomisessa ja uusien liiketoimintamuotojen kuten alustatalouden kehittämisessä.

Suomella on mahdollisuus toimia edelläkävijänä tekoälyn kehittämisessä, mutta tekoälyä ei voi eristää omaksi sektorikseen, vaan se vaatii järjestelmällistä panostamista tehokkaaseen laskentainfrastruktuuriin, datan vapaaseen liikkuvuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Lisäksi on tärkeää, että tekoälyä kehitetään globaalissa kontekstissa datan eettisen käytön ja demokratian edistämisen näkökulmasta, vastavoimana epädemokraattisille toimijoille.

– EU:n tekijänoikeusdirektiivi saattaa kieltää koneellisen datanlouhinnan kaupalliseen käyttöön, mikä olisi paha este datan vapaalle liikkuvuudelle. Ja nimenomaan data pyörittää uusia tekoälysovelluksia. Hallituksen pitää purkaa lainsäädännölliset esteet tekoälyn kehittämiselle, painottaa kehityspäällikkö Aleksi Kallio CSC:ltä.

Katso videolta lisää kehityspäällikkö Kallion ajatuksia tekoälyyn ja datastrategiaan liittyen:

Jos video ei näy, voit katsoa sen täällä.

 

Tehtävät tulevalle hallitukselle:

 • Datatieteen (data science) koulutus on tuotava useille eri koulutusaloille, jotta yhteiskunnan palvelukseen saadaan monipuolisia ja datankäsittelyn haasteisiin vastaavia osaajia. Hallituksen on otettava tämä osaksi koulutus‐ ja elinkeinopoliittista ohjelmaansa.
   
 •  Lainsäädännölliset esteet datan liikkuvuudelle on kartoitettava ja purettava. Esimerkiksi EU:n tekijänoikeusdirektiivin (DSM‐direktiivi)  tuomisessa kansalliseen lainsäädäntöön on varmistettava poikkeussäännös, joka mahdollistaa koneellisen tekstin‐ ja datanlouhinnan niin tutkimukseen kuin kaupalliseenkin käyttöön.
   
 • Hallituksen on laadittava poikkihallinnollinen tekoälystrategia, jossa arvioidaan osaamis‐, resurssi-, ja lainsäädäntötarpeet.
   
 • Resursseja on ohjattava osaamisen kehittämiseen sekä monialaiseen ja poikkitieteelliseen tekoälyä hyödyntävään tutkimukseen ja koulutukseen.
   
 • Yksilöiden mahdollisuutta hallita heitä itseään koskevaa dataa on vaalittava. Hallituksen tulee panostaa omadataratkaisujen kehittämiseen ja tehdä tarvittavat lainsäädännölliset muutokset.

Tutustu CSC:n hallitusohjelmatavoitteisiin tarkemmin:
www.csc.fi/web/vaalit2019
Twitter: #digisuomensuunta

Lue myös: CSC:n hallitusohjelmatavoitteet: investointeja TKI-toimintaan ja tutkimusympäristöihin

 

Julkaistu alunperin 18.3.2019.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Anni Jakobsson