News

null Jaa avoimet oppimateriaalisi joulukuussa – avointen oppimateriaalien palvelu suuntaa kohti jaettua ja yhteistä, laadukasta opetuksen sisältöä

Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteiskehittämiskohde, jossa luodaan yhteinen palvelu avointen oppimateriaalien jakamiseen ja käyttämiseen.

Palvelu on suunnattu niin opetuksen kuin oman osaamisen kehittämisen käyttöön kaikilla koulutusasteilla ja jatkuvassa oppimisessa. CSC toimii hankkeen toteutuksen koordinoijana.

– Palvelu kerää avoimesti lisensoidut oppimateriaalit yhteen paikkaan, jotta laadukkaiden avoimien oppimateriaalien hallinta ja jakaminen mahdollistuisi entistä paremmin. Usein esimerkiksi erilaisten hankkeiden yhteydessä tuotettujen materiaalien löydettävyys heikkenee hankekausien päättyessä, kertoo opetusneuvos Jonna Korhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Avointen oppimateriaalien jakaminen mahdollista jo joulukuussa

Avointen oppimateriaalien tallennus ja jakaminen palveluun mahdollistuu 12.12.2019 alkaen.

Palvelun toteutustyö on edennyt vaiheeseen, jossa palvelun tekniset valmiudet ja käyttöliittymän ensimmäiset ominaisuudet ovat valmistuneet pilotointia varten. Omia avoimia oppimateriaaleja voi tallentaa palveluun kirjautumalla Haka -tunnistautumisella. Suomi.fi- ja MpassID -tunnistautuminen tulevat palveluun loppuvuoden aikana.

Avointen oppimateriaalien jakamisen tueksi järjestetään työpajoja yhdestä kahteen kertaan kuukaudessa syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Nämä kuvailutyöpajat ovat avoimia kaikille avoimia oppimateriaaleja tekeville tai koordinoiville tahoille. Erityisesti kuvailutyöpajoilla tavoitellaan eri koulutusasteiden kehittämishankkeiden ja muiden relevanttien avoimia oppimateriaaleja tekevien hankkeiden toimijoita. Työpajoissa voi testata oppimateriaalien tallentamista, kuulla ja keskustella palvelun kehityksestä.

– Ensimmäiset työpajat ovat saavuttaneet onnistuneesti erilaisia kohderyhmiä. Tiedonvaihto on ollut molemmin puoleista, sillä samalla kun osallistujat ovat päässeet kokeilemaan avointen oppimateriaalien palvelua, olemme me saaneet lisätietoa siitä, millaisia erityyppisiä oppimateriaaleja tehdään, kertoo projektipäällikkö Anna Lindfors CSC:ltä.

Lindforsin mukaan palvelu pyrkii vastaamaan esille tulleisiin tarpeisiin ja olemaan entistä paremmin apuna, jotta avointen oppimateriaalin jakaminen on mahdollisimman sujuvaa ja luontevaa oppimateriaalien tekijöille. Kuvailutyöpajojen aikataulut ja vastauksia niissä esille nousseisiin kysymyksiin löytää palvelun wikistä.

Palvelu julkaistaan maaliskuussa 2020

Pilotointivaiheessa palveluun tallennetut materiaalit ovat linkin kautta käytettävissä ja jaettavissa oppijoille, kollegoille ja muille kiinnostuneille. Samaan aikaan kehitetään palvelun tallennettujen oppimateriaalien hakua.

Avointen oppimateriaalien palvelu on suunniteltu julkaistavan 9.3.2020. Tällöin palvelussa voi tallentaa avoimia oppimateriaaleja, hakea avoimia oppimateriaaleja ja järjestää hakutuloksia omaan kiinnostuksen kohteeseensa sopivaksi. Palvelun kehitys jatkuu tämänkin jälkeen: esimerkiksi huhtikuussa esitellään kokoelma-ominaisuus ja syksyllä 2020 kehitetään automaattista kuvailua.

Avointen oppimateriaalien palvelu on OKM:n ja OPH:n yhteispalvelu, jonka kehitystä CSC koordinoi. Palvelu on valtakunnallinen kaikille koulutusasteille suunnattu maksuton palvelu. Palvelua ja sieltä löytyviä oppimateriaaleja voivat käyttää niin opettajat, oppijat kuin aivan kaikki kansalaiset. Lue lisää tulevasta palvelusta: AOE.fi

Lue myös: Avoimet oppimateriaalit tukevat jatkuvaa oppimista

Kuva: Adobe Stock