Korkeakoulutuksen IT-ammattilaiset koolla EDUCAUSE-konferenssissa

Korkeakoulutuksen IT-ammattilaiset koolla EDUCAUSE-konferenssissa

Vuotuinen EDUCAUSE-konferenssi järjestettiin 30.10.–2.11. Yhdysvalloissa Denverissä. Tapahtuma toi yhteen yli 8000 korkeakoulutuksen IT-ammattilaista sekä palveluntarjoajaa ympäri maailman. Tänä vuonna osallistujia oli yhteensä 46 eri maasta. Suomesta tapahtumaan osallistui usean eri korkeakoulun asiantuntijoita ja johtoa sekä CSC korkeakoulukentän yhteisenä toimijana. EDUCAUSE on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tarkoituksena on edistää korkeakoulutusta informaatioteknologiaa hyödyntämällä. Organisaatio juhlii tänä vuonna 20. juhlavuottaan.

Digitaalinen murros sekä sen tuomat haasteet ja mahdollisuudet olivat yksi konferenssin keskeisistä teemoista. Konferenssisessioissa tarkasteltiin monesta eri näkökulmasta ja esimerkkien kautta esimerkiksi oppimisanalytiikan ja tiedolla johtamisen mahdollisuuksia, joustavan ja yksilöllisen oppimisen hyötyjä sekä avoimuuden ja monimuotoisuuden edistämisen tarpeita. Lukuisat palveluntarjoajat taas esittelivät messuilla muun muassa opiskelun tueksi kehitettyjä mobiiliratkaisuja, pilvipalveluita ja oppimisalustoja.


Korkeakoulutuksen IT-trendit

Vakiintuneeseen tapaan konferenssissa julkistettiin kymmenen keskeisintä teemaa korkeakoulutuksen IT:ssä seuraavalle vuodelle. Listalle pääsivät esimerkiksi teknologian hyödyntäminen opiskelijoiden menestymisen tukemiseksi, tietopohja ja tiedolla johtaminen toiminnan mahdollistajana, palveluiden yhteentoimivuus ja kestävä rahoitus. Myös tietosuoja ja yksityisyys nousivat listan kärkeen – tietosuoja ensimmäistä kertaa.

Korkeakoulutuksessa kertyvä data nähdään yhä tärkeämpänä elementtinä, joka oikein hyödynnettynä ja hallittuna mahdollistaa entistä tehokkaamman tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamisen. Datan hyödyntäminen lisää myös organisaatioiden vastuuta luoda käytäntöjä, jotka tukevat datan tehokasta, mutta turvallista käyttöä opiskelun ja opetuksen tukemiseksi. Opiskelijan suhde korkeakouluunsa nähdään elämän mittaisena, ja tietopohjan sekä sen päälle rakentuvien palveluiden tulisi palvella opiskelijaa koko eliniän ajan.


Digitalisaatio muuttaa korkeakoulukenttää vauhdilla

EDUCAUSE-konferenssin teemat ovat tuttuja myös suomalaisesta keskustelusta, vaikka näkökulmat, tilanteet ja tarpeet eroavat eri maissa.  Digitalisaation tuoma murros haastaa korkeakoulukentän toimijat kehittämään toimintaansa, päivittämään osaamistaan ja etsimään yhä toimivampia tapoja hyödyntää digitaalisia välineitä osaamisen ja opiskelun tukemiseksi.

Opiskelijakeskeisyys näkyy nyt vahvasti kaikessa korkeakoulujen toiminnassa. Digitalisaation myötä opiskelun monet mahdollisuudet korostuvat. Opettajat sekä opiskelijat odottavat yhä toimivampia palveluita ja yksilöllisempiä ratkaisuja perinteisten opetuksen ja oppimisen ratkaisujen rinnalle. Monissa konferenssissa esitellyissä projekteissa opiskelijan menestyminen opinnoissa oli tuotu keskiöön uusia palveluita ja toimintatapoja suunniteltaessa.

Oppimisen analytiikan merkitys on keskeinen opiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa ja sen kehittämisessä. Oppimista mitataan yhä moniulotteisemmin ja uusia tapoja etsitään jatkuvasti. Datan kerääminen erilaisissa oppimistilanteissa ja tiedon hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti on kuitenkin edelleen korkeakouluja yhdistävä haaste. Moninaisten vaihtoehtojen kartoittaminen ja kokeileminen kannustavat parhaiden käytäntöjen jakamiseen sekä yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, mikä kuului myös EDUCAUSE-konferenssin esityksissä.

Digitaalinen murros ja kehittyvä teknologia tuovat korkeakouluille entistä enemmän mahdollisuuksia muuttua ja kehittyä. Tulevaisuuden koulutukselta halutaan avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Monipuolisten digitaalisten koulutusmahdollisuuksien ja avointen oppimateriaalien toivotaan tarjoavan mahdollisuuden opiskeluun entistä useammalle. Seuraavina askeleina on miettiä, miten näitä mahdollisuuksia voidaan parhaiten hyödyntää oppijoiden osaamisen kehittämiseksi ja miten voidaan mahdollistaa sellaiset läpi elämän jatkuvat oppimispolut, jotka vastaavat myös työelämän muuttuviin tarpeisiin.

 

Lisätietoa:

EDUCAUSE-organisaatio: www.educause.edu

EDUCAUSE Annual conference -ohjelma: https://events.educause.edu/annual-conference

Kollaboratiivinen matkakertomus ja muistiinpanoja EDUCAUSE-vuosikonferensseista: https://wiki.eduuni.fi/x/aRXTB

 

Otsakekuva: Lara Anastasiou, Stina Westman / CSC

 

Julkaistu alunperin 18.12.2018.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Lara Anastasiou, Stina Westman