Poikkeustilasta pysyviin rakenteisiin

Kuva: Adobe Stock.

Poikkeustilasta pysyviin rakenteisiin

Korkeakoulujen IT-johtajien verkostot AAPA ja FUCIO sekä CSC kutsuivat korkeakoulujen pedagogiikan, opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon sekä muut kiinnostuneet ideapankki.csc.fi -webinaariin kesäkuun lopussa. Aiheena oli pohtia kuinka kevään poikkeustilanteen parhaita oppeja ja kokemuksia hyödynnettäisiin sekä jatkojalostettaisiin yhteistyössä etätoiminnan kehittämiseksi seuraavana syksynä.

Alkuvuoden uutiset koronaviruksen leviämisestä Suomeen asettivat korkeakoululaitoksen toiminnan uuteen tilanteeseen. Siirtyminen kampuksilla työskentelystä täysin verkkoon tapahtui kertarysäyksellä, eivätkä vuosien varrelta tutut toimintatavat jääneet ennalleen. Kaikesta muutoksen vaatimasta puristuksesta huolimatta on voima löytynyt yhteistyöstä, ja käytyjen keskustelujen perusteella poikkeustilasta on selvitty olosuhteisiin nähden varsin onnistuneesti. Kesän tultua on pakkotilassa työskentelystä siirrytty saatujen kokemusten koostamiseen, jotta kallisarvoinen työ ei jää hyödyntämättä.

Nyt katseet on käännettävä kohti tulevaa syksyä. Uuden lukukauden pandemiatilanteesta ei tässä vaiheessa vielä tiedetä, mutta selvältä näyttää ettei kampuksille olla lukukauden alkaessa täysimääräisesti palaamassa. Edessä lienee uusi hybridivaihe, jossa lähiopetusta on siirretty ainakin osin verkkoon ja työskentely tapahtuu kampusten sijaan kotona. Miten hyödyntäisimme poikkeusolosuhteiden hallinnassa koeteltuja yhteistyötapoja ja -tahtoa myös valmistautuessamme opetuksen ja muun normaalisti kampuksilla tapahtuvan toiminnan alkamiseen syyslukukauden myötä?

Korkeakoulutuksen digitalisoitumisen tarpeita keräävä ja edistävä Ideapankki toimi fasilitoijana webinaarin järjestämisessä näiden kysymysten pohjalta. Jo alkaneesta kesälomakaudesta huolimatta webinaariin osallistui lähes 90 henkilöä hyvin laajalla edustuksella korkeakoulujen eri verkostoista. Kokonaisuudessaan webinaarin esitykset, muistiinpanot ja jatkoaskeleet ovat nähtävissä omalla sivullaan.

Keskustellessa tunnistettiin esimerkiksi kevään opiskelijavalintoja varten syntyneet yhteistyöryhmät tahoiksi, joissa syntyneitä kokemuksia ja toimintamalleja tulee koostaa yhteisesti saataville. Näitä hyödyntämällä luodaan entistä laajempaa ja pysyvää yhteistyötä, mikä on ollut kevään aikana avainasemassa onnistuneiden päätösten tekemisessä. Huomiota kiinnitettiin myös yhteisön jaksamiseen. Kuinka korkeakouluyhteisö pystyy palautumaan ja miten löytää uusi into syksyn työskentelyyn, jos opiskelu- tai työkavereita ei vieläkään pääse näkemään?

Jatkoaskeleista

Poikkeustilanteen aikana on jouduttu tarkastelemaan asioita uudella tavalla ja erilaisista näkökulmista. Tärkeää on, että poikkeustilanteen aikana syntynyttä innovatiivisuutta ja muutoshalukkuutta ei jätetä väliaikaiseksi, vaan jatketaan keskustelua syksyn aikana siitä, miten jatkossa olisi hyvä toimia ja organisoitua ja millaisilla digitaalisilla ratkaisuilla voisi parhaiten tukea korkeakoulujen toimintaa.

CSC yhdessä korkeakoulujen kanssa valmistelee kesän aikana analyysia poikkeustilanteen ajan opeista ja erityisesti opiskelijavalinnoista. Analyysiä hyödynnetään valmisteltaessa keskusteluja mm. elokuussa Unifin vararehtorikokoukseen ja syyskuussa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän "KOOTuki" kokoukseen. KOOTuki-ryhmä on valmistellut myös esitystä marraskuussa järjestettäville korkeakoulujen IT-päiville otsikolla “erityistilanteesta digiloikkaan”.

Onkin tärkeää edistää keskustelua paitsi eri ryhmien ja verkostojen sisällä, myös niiden välillä ja luoda siten uutta yhteistyön perinnettä. Korkeakoulujen digitransformaatio on yhteinen asia, ja tätä kautta olemme taas askeleen lähempänä korkeakoulujen Digivision tavoitteita.

Uusi toimintaympäristö avaa tilaa innovoinnille, ja webinaarissa tunnistettiin Ideapankin rooli alustana keskustelussa tunnistettavien kehitystarpeiden osalta. Ideapankkiin on korkeakouluyhteisöllä vapaa pääsy seuraamaan uusia avauksia koskevaa keskustelua ja näiden avausten toteutumisen edistämismahdollisuuksien etsimistä, sekä lisäämään ja kommentoimaan omia ideoita. Ideapankkiin pääset osoitteesta ideapankki.csc.fi.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Max Laihonen

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana korkeakoulutuksen digitalisaation ja yhteistyön palveluissa.