Blogs

Content with Bloggers Hanna-Mari Puuska .

Building Europe’s future success through digital solutions for competence development

With digitalisation and globalisation, our lives are in constant transition, marked by the increase in competence requirements and the acceleration of the new learning cycle. This has been very well understood in Finland.

Read More »

Bibliometriikka on tieteellisen julkaisutoiminnan analytiikkaa

Bibliometriikka on tutkimusalue, joka tutkii tieteellistä julkaisutoimintaa kvantitatiivisin menetelmin. Bibliometriikan alalla tutkitaan muun muassa julkaisujen määrän tai tutkimusyhteistyön kehittymistä eri maissa ja tieteenaloilla sekä julkaisujen tieteellistä vaikuttavuutta niiden saamien viittausten perusteella.

Read More »