TKI on Suomelle strateginen valinta

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ei ole muusta yhteiskunnasta irrallaan oleva saareke. Oleellista on tunnistaa TKI-toiminnan strategisuus – toisin sanoen sen laaja vaikuttavuus koko suomalaiseen yhteiskuntaan, erityisesti nyt, kun meidän on kyettävä samanaikaisesti sekä löytämään ratkaisuja monimutkaisiin globaaleihin haasteisiin että huolehtimaan Suomen kasvusta, resilienssistä ja kilpailukyvystä.

Read More »

Delivering impact by boosting the strategic plan of Horizon Europe

Drafting of the strategic plan of Horizon Europe for the period of 2025-2027 is already starting, and together we must make sure that Horizon Europe delivers real impact, while keeping up with the environmental, geopolitical, technological, social and economic developments that have accelerated or changed course since the adoption of the current strategic plan.

Read More »

Molecular Dynamics, the most used method in CSC's environment

Molecular dynamics is one of the most used simulation techniques on CSC supercomputers. Typically, each atom is modelled separately to build molecules or materials – the physical system that the researcher is interested in – and then physics is set in motion to see what happens.

Read More »

Have you rolled the DICE?

DICE offers “something for everyone”, from individual scientist all the way up to the most demanding scientific research projects. The offering includes services ranging personal cloud storage for individuals and small teams to sophisticated services for projects, organisations and research infrastructures. The core of the service offering is the EUDAT service portfolio complemented with additional state-of-the-art services.

Read More »

How did LUMI end up in Finland?

LUMI supercomputer’s second installation phase is currently ongoing at CSC’s data center in Kajaani, Finland. Soon researchers across academia and industry will have an unforeseen tool – Europe’s fastest supercomputer. Getting the LUMI supercomputer to Finland was no forgone conclusion. Although the LUMI consortium, led by CSC, officially joined the competition to get one of the three EuroHPC pre-exascale supercomputers to Kajaani in 2019, the background work began years earlier.

Read More »

At the racing track of quantum computers

In a sense, quantum computers are already much more powerful than traditional supercomputers. In the form of the ever-useful car analogy: quantum computers of today are like the fastest racing cars ever built, or even imagined. There is a caveat, however.

Read More »

Open course on supercomputers

Major scientific, technological and industrial breakthroughs require increasingly sophisticated and advanced tools. One of the most important research tools today is a supercomputer. In order to raise awareness of supercomputers and the benefits of high-performance computing, CSC and Kajaani University of Applied Sciences jointly created an open online course called Elements of Supercomputing.

Read More »

Customisable EUDAT services as part of CSC's service portfolio

CSC offers a comprehensive range of data management services to help customers take care of their valuable data. Today, CSC offers EUDAT data services as part of its own service portfolio. EUDAT is a European consortium with its roots in EU projects led by CSC.

Read More »

Working together towards a federated European Genome-phenome Archive for publishing and re-using sensitive research data

In January 2022, CSC as the Finnish ELIXIR Node, completed the first end-to-end test for the Federated EGA (Federated European Genome-phenome Archive): a major step towards sharing sensitive biomedical data via a network of European repositories.

Read More »

Towards digital identity wallets: with patience and through practical applications

Moving away from rigid digital identities towards solutions where the user can choose which attributes of their identity they want to share with whom seems to respond best to what is expected of electronic identity solutions nowadays. But how does this work, what does it mean and what’s CSC’s role in all this?

Read More »

Omikron-aallon huippu lähestyy - mitä SARS2-CoV -viruksesta tiedetään molekyylibiologian tasolla?

Koronapandemia on piinannut maailmaa jo kahden vuoden ajan. Tämän ja tulevien pandemioiden ehkäisyssä, hoidossa ja hallinnassa on syytä kerätä ja tutkia virusten molekyylibiologian tason dataa.

Read More »

Introducing CSC's content retention policy in Services for Research and Education

The volume of digital data is ever-growing, also in research. The owner of the content needs to be aware of legislative issues, understand the meaning of good data management practices and make plans for the data lifecycle. GDPR also sets requirements on data. Personal data must always be managed and deleted according to published plans and consents.

Read More »

Europe’s digital transition: not just technological development but a wider societal shift

Digitalisation is not only about technological development but a wider societal shift. Therefore, the targets of Europe's Digital Decade must also be linked with, for example, the European Strategy for Data, the European Green Deal and the various policies related to education, research and innovation.

Read More »

Liikunta ja huippu-urheilu kulkevat käsi kädessä ja digitalisaatio lisää niiden vaikuttavuutta

Olympiakomitean uudistetussa strategiassa uutena elementtinä on runsaasti keskustelua herättänyt kolmas tukijalka huippu-urheilun ja seurojen toiminnan tukemisen lisäksi: liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Digitalisaatio tuo aivan uudenlaista lisäarvoa myös liikunnalle ja urheilulle. Lajiliitoissa ja seuroissa onkin jo herätty tiedolla johtamiseen, jonka avulla voidaan esimerkiksi kohdentaa urheilijoiden tavoitteellista kehittämistä juuri oikeille osa-alueille, parantaa seurahallinnon läpinäkyvyyttä, tai seurata pitkällä aikavälillä liikunnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Read More »

Competence development, peer support and working together – CSC Research Data Management Competence Center

The goal of CSC's Research Data Management Competence Center is to promote the open science and practices of FAIR principles. We want to support our customers in implementing sensible data management and using data management services.

Read More »

Data analytics steps for supporting project planning

Analytical Steps is a tool developed at CSC for identifying data analytics capabilities. The tool has been inspired by the maturity models used in software development. In Analytical Steps, the stages of data analytics are divided into five steps: collect, describe, discover, predict and interact.

Read More »

Älkäämme jättäkö jo tehtyjä TKI-investointeja hyödyntämättä!

Mediassa on viime aikoina kirjoitettu CSC:n Kajaanin datakeskukseen sijoitetusta LUMI-supertietokoneesta, mm. Helsingin Sanomat kirjoitti lokakuussa otsikolla ”Euroopan nopein tietokone ratkoo pian suuria pulmia”. Kirjoitus kiteytti hyvin LUMIn käyttötarkoituksen eli eurooppalaisten tutkijoiden löytämien ongelmien ratkaisun – nopeasti. Huomionarvioista on, että hyöty on suuri koko Euroopalle, mutta myös Suomelle itselleen.

Read More »

The housing market’s quantum future

Quantum computers are hitting the world with a bang. Qubits, the turbo-charged quantum cousins of regular bits, are revolutionising computational research and modelling, including and especially in the financial sector.

Read More »

Emulated quantum noise

In the future, quantum computing can solve certain tasks more efficiently than traditional computers; some problems are so complex that supercomputers in their classical form will never figure them out. This requires quantum computers that are considerably more powerful than current devices, however. The power of a quantum computer depends on both the number of qubits and their quality. Quality can be studied using CSC's quantum computer emulator Kvasi.

Read More »

Climate emergency requires investments in RDI!

Combating climate change requires horizontal investments in RDI that promotes global climate research, creates new eco-efficient innovations and develops green business. This is the best and most sustainable way to respond to the climate emergency, and these are fields in which Finland has a lot of excellent expertise to offer.

Read More »