Suurteholaskennan hyödyt

Suurteholaskennassa (HPC, high-performance computing) ratkaistaan tieteellisesti haastavia ongelmia supertietokoneiden valtavan laskentakapasiteetin avulla.

Read More

Datan arvon maksimointi

Data on mittaamattoman arvokasta. Big data, nykyinen laskentateho ja kehittyneet analyysimenetelmät avaavat aivan uusia mahdollisuuksia. Lääketieteen tutkijoille pääsy sensitiivisiin aineistoihin voi mahdollistaa uusien hoitokeinojen löytymisen, niin että esimerkiksi potilastietojen kohdalla ihmisten yksityisyys ja tietoturva eivät vaaraannu.

Read More

Datan säilytys ja turvaaminen

Datasta huolehtiminen kuuluu tutkijan perustaitoihin. Jo tutkimuksen alkuvaiheessa tutkijoiden on huomioitava datan elinkaari datan keräämisestä analyysiin, säilykseen ja jakamiseen saakka.

Read More

Tutkimuksen perusta

Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen perustana on tutkimusverkko, joka kattaa merkittävimmät korkeakoulupaikkakunnat ja tarjoaa toimintavarmat ja ruuhkattomat tietoliikenneyhteydet. Riittävän kapasiteetin valokuituverkkoa tarvitaan suurteholaskentaan ja suurien data-aineistojen siirtämiseen.

Read More
 

Latest blogs and articles

More insights

Structural biology guiding development of new SARS-Cov2 therapies

Ville Paavilainen at the University of Helsinki is researching a small molecule inhibitor that may prove useful in blocking SARS-CoV2 virus from replicating and thereby preventing the COVID-19 disease.

Read More »

Using computer simulations in search of drugs against SARS-CoV-2

The researchers are searching areas on the surface of the new corona virus S-protein to which the drug could bind while preventing the virus from binding the ACE2 protein on the surface of human cells. The computing capacity reserved by CSC for research against the COVID-19 pandemic has significantly accelerated the progress of the research.

Read More »

CSC offered resources in a virtual Biohackathon helping to develop new tools for COVID-19 analysis

More than 20 different projects and over 500 scientists, software developers and clinicians met in the online event from 5 to 11 April with a goal to improve the accessibility of COVID-19 data, protocols, analysis pipelines and provide dedicated compute resources to execute demanding data analysis tasks.

Read More »

LUMI provides new opportunities for artificial intelligence research

Researcher Kimmo Kartasalo from Tampere University is very familiar with the requirements of artificial intelligence applications. Kartasalo believes that LUMI supercomputer and its huge computing capacity will open up a lot of different research opportunities, for example, in research utilizing AI.

Read More »