Suurteholaskennan hyödyt

Suurteholaskennassa (HPC, high-performance computing) ratkaistaan tieteellisesti haastavia ongelmia supertietokoneiden valtavan laskentakapasiteetin avulla.

Read More

Datan arvon maksimointi

Data on mittaamattoman arvokasta. Big data, nykyinen laskentateho ja kehittyneet analyysimenetelmät avaavat aivan uusia mahdollisuuksia. Lääketieteen tutkijoille pääsy sensitiivisiin aineistoihin voi mahdollistaa uusien hoitokeinojen löytymisen, niin että esimerkiksi potilastietojen kohdalla ihmisten yksityisyys ja tietoturva eivät vaaraannu.

Read More

Datan säilytys ja turvaaminen

Datasta huolehtiminen kuuluu tutkijan perustaitoihin. Jo tutkimuksen alkuvaiheessa tutkijoiden on huomioitava datan elinkaari datan keräämisestä analyysiin, säilykseen ja jakamiseen saakka.

Read More

Tutkimuksen perusta

Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen perustana on tutkimusverkko, joka kattaa merkittävimmät korkeakoulupaikkakunnat ja tarjoaa toimintavarmat ja ruuhkattomat tietoliikenneyhteydet. Riittävän kapasiteetin valokuituverkkoa tarvitaan suurteholaskentaan ja suurien data-aineistojen siirtämiseen.

Read More
 

Latest blogs and articles

More insights

Structural biology guiding development of new SARS-Cov2 therapies

Ville Paavilainen at the University of Helsinki is researching a small molecule inhibitor that may prove useful in blocking SARS-CoV2 virus from replicating and thereby preventing the COVID-19 disease.

Read More »

Visualization speaks more than a thousand numerals

Calculations and measurements produce numbers. People have evolved to interpret things they sense in their surroundings, not series of numbers. The brain is at its most accurate when analyzing images, so it is natural to visualize the research results into images

Read More »

Revealing the functional mechanism of the main protease of SARS-CoV-2

Ilpo Vattulainen's group is using atomistic molecular dynamics simulations and machine learning techniques to unveil the mechanism of action of the main protease (mPro) of the SARS-COV-2 virus.

Read More »

Seeking to understand language by learning from translations

MultiMT, one of CSC's Puhti supercomputer pilot projects, uses deep learning and neural machine translation to discover meaning that is not dependent on any single language.

Read More »