@CSC Online Magazine has moved

Find our latest articles at www.csc.fi/articles.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Articles

Digihumanistit selättävät laajat lähdeaineistot

Nykyinen digitalisaatio avaa yhteiskuntatieteilijöille ja humanisteille uusia mahdollisuuksia. Digihumanistit ovat laskennallisen tieteen uusia hyödyntäjiä.

Read More »

Science and Research

Avaruusmyrskyllä voi olla tuhoisat seuraukset

Avaruussäällä tarkoitetaan lähiavaruuden olosuhteiden nopeita muutoksia, jotka voivat vaurioittaa teknisiä järjestelmiä avaruudessa tai maan päällä. Ne voivat vaikuttaa esimerkiksi teknologian luotettavuuteen, sähköverkkoihin ja paikannustekniikkaan.

Read More »

Science and Research

DigiCampus-hankkeen Roadshow tavoitti lähes 170 opetuksen ja koulutuksen asiantuntijaa

DigiCampus-hankkeen Roadshow tarjosi korkeakouluille mahdollisuuden tutustua kyseisen korkeakoulutuksen kehittämishankkeen tavoitteisiin sekä vaikuttaa sen toimenpiteisiin ja kehittämissuuntiin.

Read More »

Education and Studies

Multifaceted nature of sensitive data allows for wide range of research

Sensitive data is any data that contains personal information, which can be used to directly identify a specific person. Sensitive data includes personal identity numbers, genetic data or spatial data. Human genetic data can be used to develop better drugs, prevent diseases and choose the best treatment, such as for cancer patients. Indeed, sensitive data is a very hot topic right now, because it has been found that it can be used in a variety of ways in different types of research.

Read More »

Science and Research

Quantum physics and technology research receives billion-euro funding from the EU

Read More »

Science and Research

Kehittämishankkeiden työpajassa keskusteltiin oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista ja kysymyksistä

Kesäkuussa järjestetty Oppimisympäristöt-työpaja kokosi yhteen lähes sata korkeakoulujen kehittämishankkeiden, koulutuksen palveluiden ja pedagogisten verkostojen edustajaa keskustelemaan oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista. Työpajan tavoitteena oli käydä läpi sekä nykyisten kehittämishankkeiden elinkaaren aikana toteutettavia toimia että pidemmän aikavälin tarpeita korkeakouluissa. Kehittämishankkeilla pyritään edistämään yhteentoimivuutta digitalisoituvan korkeakoulutuksen kentässä.

Read More »

Education and Studies

Massive data management project: Finns' heredity is collected and safeguarded

Over the past three years, over 500 TB of sequencing data from Finnish research samples was transferred over fibre optic cable from the United States to Finland. The licensed and protected data were transferred to Finnish biobanks and will significantly contribute to the study of genetic diseases.

Read More »

Science and Research

Korkea motivaatio, yhdessäolo ja laadukas opetus – niistä on suurteholaskennan kesäkoulu tehty

Jo vuodesta 2010 lähtien CSC on järjestänyt ohjelmointiin, rinnakkaislaskentaan ja koodioptimointiin keskittyvää kurssia, joka kerää vuosittain osallistujia ympäri maailmaa oppimaan lisää, jakamaan tietoa ja viihtymään muiden samojen teemojen parissa työskentelevien kanssa. Suurteholaskennan kesäkoulun opintotarjonnan pääpaino on perusasioissa, mutta sisältö elää ja siinä pyritään huomioimaan kulloisenkin ajankohdan teemoja. Niin opiskelijoiden kuin opettajien motivaatio on korkealla; laadukas opetus ja ryhmän tuki takaavat, että oppiminen on tehokasta.

Read More »

Education and Studies

Executive decision support for modern business management

Decision support systems are currently available for all medium and large companies around the world. Professor Ralf Östermark presents a paradigm shift to modern "Executive decision support", where planning and budgeting are made more efficient and the coordination in the management group is improved. The built-in components of the system provide possibilities to more diverse risk modelling and the coverage of larger sets of alternatives than what is possible through traditional risk analysis. Furthermore, the artificial intelligence based HPC-platform GHA allows unique possibilities to connecting holistic firm models with corporate technology involving challenging computational problem solving.

Read More »

Science and Research

Discussing indicators in research funding: What role do altmetrics play?

Altmetrics are gaining momentum in higher education. This post is based on my master’s thesis that explores the usage of altmetrics with a focus on research funding. Altmetrics track down and count the mentions of scholarly outputs in social media, news sites, policy papers, and social bookmarking sites.

Read More »

Columns

The future of exams is being made today

Deliberations on the fate of the old exam system, which relied on paper and envelopes, used by universities began in 2013. The alternatives were either developing the old system or building a new one, and the higher education institutions chose the latter. This is how EXAM was born. It’s the only large-scale examination system in Finland that can be integrated in the institutions’ basic systems.

Read More »

Education and Studies
Software, Hardware and Networks

Genome Center Finland - health through knowledge

Genomitieto avaa uusia mahdollisuuksia sairauksien diagnosointiin ja hoitoon. Suomeen suunnitteilla oleva Genomikeskus tulee toimimaan genomitiedon käytön asiantuntijana. Sen tehtävänä on tehostaa genomitiedon vastuullista käyttöä ihmisten terveyden edistämiseksi ja hallinnoida kansallista genomitietokantaa.

Read More »

Science and Research

Six false claims regarding CSC's academic cloud

Usein törmää erilaisiin olettamuksiin koskien CSC:n akteemista pilveä. Ohessa on kuusi tällaista tyypillistä väittämää, joihin nyt vastaa CSC:n vanhempi järjestelmäasiantuntija Kalle Happonen.

Read More »

Science and Research

HPC-Europa3 enables on-site collaboration

In winter 2018 two PhD students, Armin Iravani from Austria and Juris Vencels from Latvia got their HPCE3 grants and headed for Finland and CSC. They did not come to CSC primarily because of the HPC resources but to deepen their collaboration with their hosts here at CSC.

Read More »

Science and Research

Digging deeper in dynamics of ice

Yongmei Gong, from the University of Helsinki, explores how ice sheets in Antarctica will evolve in next 100 to 200 years under climate change and what has triggered the mechanisms of fast ice flowing events, surges, in an Arctic ice cap.

Read More »

Science and Research

"Each gives a little – everyone gains a lot" - the Basic Education Wikileap uses the Internet to make textbooks accessible

The Basic Education Wikileap project is authoring comprehensive school textbooks for the Finnish WikiLibrary. The material is free and available to all online regardless of time or place. The purpose of the WikiLibrary is to make information easy to share, find and use. The whole premise of the project is based on the idea that 'Each gives a little – everyone gains a lot'.

Read More »

Education and Studies

Debated growth mechanism of carbon material explained through atomic level simulations

Since early on, there has been a debate as to what physical processes are involved in the growth mechanism of dense amorphous carbon films, which contain a high degree of tetrahedral diamond-like carbon atoms. These films have excellent mechanical properties resembling those of diamond. Because of the impossibility to study the atomistic picture of film growth experimentally, many efforts have been made during the last 30 years to provide an explanation based on computational simulation.

Read More »

Science and Research

Expertise in higher education institution authentication being brought to primary schools

Efforts to solve the problem of electronic user authentication in universities and universities of applied sciences were begun nearly twenty years ago. Primary and secondary school actors have occasionally expressed interest in Haka, a network comprised of Finnish higher education institutions and partners, whose member organization users can access Haka services using the login for their own institution. A couple years ago, the Ministry of Education and Culture Department for General Education and Early Childhood Education began to fund the development of a solution for use in organizations of primary and secondary education – MPASSid.

Read More »

Education and Studies

Open learning resources workshop for higher education institution development projects emphasized the importance of cooperation

A workshop on open learning resources for higher education institution development projects was attended by representatives of development projects, libraries and study and information administrations from various higher education institutions. The workshop focused on providing tools for cooperation to development projects, with an eye toward the use and lifecycle of the learning resources produced in them.

Read More »

Education and Studies

HPC-Europa visits turned into long term close collaboration

Frederick Gent participated in the HPC-Europa Transnational Access programme and visited Finland three times in 2010-2011. These visits led to close collaboration, scientific breakthrough and a new home country. Currently he works as a Post-doctoral research associate at Aalto University.

Read More »

Science and Research