Arvot

Yhdessä osaamme ja välitämme – vastuullisesti.

CSC toimii vahvan arvopohjan perusteella. Olemme tutkimuksen, kulttuurin, kansallisen koulutusjärjestelmän ja julkishallinnon digitalisaatiohaasteiden asiantuntijoita ja sitoutuneita kehittämään pitkäjännitteisesti asiakkaidemme menestystä. Toimintamme ei perustu taloudellisen voiton tavoitteluun lyhyellä aikavälillä, vaan keskittyy Suomen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Asiantuntemuksemme, maineemme ja brändimme perustana on osaava henkilöstö

CSC:läinen on

Ystävällinen – Tartumme kaikkiin haasteisiimme positiivisella otteella, mutta arvostamme myös eriäviä näkemyksiä.

Innostunut – Syvennämme taukoamatta asiantuntijuuttamme ja tarjoamme aktiivisesti siitä saatavan hyödyn asiakkaidemme käyttöön

Utelias – Perehdymme syvällisesti asiakkaan tilanteeseen ja tavoitteisiin, jotta löydämme hänelle täsmälleen oikein mitoitetun ratkaisun.

Avoin – Suhtaudumme ennakkoluulottomasti uusiin ideoihin ja viestimme asioista läpinäkyvästi.

Sisukas – Teemme työtämme määrätietoisesti ja tavoitteellisesti edistääksemme asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan etua.

Yhdessä

 • Työskentelemme yhdessä asiakkaiden kanssa saavuttaaksemme parhaat tulokset
 • Edistämme kansallista yhteistyötä
 • Innostamme ja kannustamme toisiamme

Osaamme

 • Laitamme asiantuntijuutemme likoon asiakkaan hyväksi
 • Panostamme taitojemme kehittämiseen
 • Haastamme itsemme olemaan askeleen edellä
   

Välitämme

 • Kuuntelemme asiakasta ja huolehdimme hänen parhaastaan
 • Kunnioitamme toisiamme ja ansaitsemme muiden kunnioituksen

 

Vastuullisesti

 • Toimimme asiakkaidemme hyväksi
 • Toimimme avoimesti ja eettisesti
 • Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin
 • Tuotamme laatua kustannustehokkaasti