CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

Avoimen tieteen areena – Tutkimusetiikka avoimen tieteen kontekstissa

Avoimen tieteen areena – Tutkimusetiikka avoimen tieteen kontekstissa
Date: 21.05.2015 9:00 - 21.05.2015 12:00
Location details: -
Language: english-language
Price: -

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke avaa tutkimusetiikkaa ja hyvää tieteellistä käytäntöä avoimen tieteen kontekstissa koskevan keskustelun. Tarkoituksena on saada tutkijoiden ääntä kuuluviin.

Tutkimusetiikan teemaa käsitellään ensimmäisenä tulevien Areena-tilaisuuksien sarjassa. Areenan tavoitteena on osallistaa suomalaista tiedeyhteisöä ja tutkimuskenttää tieteen ja tutkimuksen alasta riippumatta keskustelemaan avoimen tieteen ilmiöstä sekä siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Painopiste on sellaisissa konkreettisissa kysymyksissä, joihin on mahdollista löytää ratkaisuja osana ATT-hankkeen toteutusta.

Tilaisuutta varten paikalle on kutsuttu eri tutkimusalojen asiantuntijoita paneelikeskusteluun. Asiantuntijoiden tehtävänä on pohtia alustavan verkkokeskustelun esiin nostamia kysymyksiä ja etsiä niihin ratkaisuja. Keskustelu on avoin yleisölle sekä paikan päällä että verkossa. Yleisöä kannustetaan osallistumaan keskusteluun, haastamaan asiantuntijoiden näkemyksiä ja esittämään omia ideoitaan. Tavoitteena on luoda tilanteesta aidosti osallistava, innostava ja ratkaisukeskeinen. Keskustelussa esitetyt näkemykset ja ehdotukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi ATT-hankkeen tulevien avausten ja painotusten määrittelyyn ja suunnitteluun.

Program

Moderaattori

Arja Kuula-Luumi, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Panelistit

Anna Haverinen, digitaalinen kulttuuri, Turun yliopiston Porin yksikkö

Karoliina Honkala, kemia, Jyväskylän yliopisto

Veronika Laippala, kielitieteet, Turun yliopisto

Jussi Paananen, biolääketiede, Itä-Suomen yliopisto

Sami Pihlström, teologia, Helsingin yliopisto

Ilpo Vattulainen, biologinen fysiikka, Tampereen yliopisto

OHJELMA

Klo 9.00–9.30 Aamukahvi

Klo 9.30–9.40 "Mikä ihmeen aateetee?" – ATT-hankkeen esittely

Klo 9.40–10.40 Panelistien alustukset

Jokainen panelisti pitää kymmenen minuutin alustuksen, jossa hän vastaa yhteen järjestäjien hänelle ennakkoon esittämään räätälöityyn kysymykseen sekä yhteen kaikille panelisteille yhteiseen kysymykseen.

Klo 10.40–12.00 Keskustelu (sisältää 10 minuutin jaloittelutauon)

 

Tilaisuuden luonne on interaktiivinen ja se on suunnattu erityisesti tutkijoille, mutta kaikki avoimesta tieteestä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita. Jos et pääse paikalle, voit seurata suoraa verkkolähetystä osoitteessa http://avointiede.fi/esitysmateriaalit

Tuo mielipiteesi ja kokemuksesi aiheesta esiin sekä ennen tapahtumaa että sen aikana sosiaalisessa mediassa käyttämällä tunnistetta #ATTareena.

Lisätietoja ATT-hankkeesta löytyy hankkeen sivuilta, osoitteesta http://avointiede.fi