CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

Oman verkon haavoittuvuuksien etsiminen

Oman verkon haavoittuvuuksien etsiminen
Date: 29.04.2015 8:30 - 29.04.2015 16:30
Location details: -
Language: english-language
lecturers: Ossi Kuosmanen
Timo Porjamo
Price: -
Kurssilla keskitytään erityisesti Nessus haavoittuvuusskannerin käyttöön sekä Funet
Tutkain -palvelun hyödyntämiseen oman verkon auditoinnissa. Kurssi on tarkoitettu vain Funetin jäsenorganisaatioiden asiantuntijoille.
Program

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:00 Kurssin avaus

 • Erilaiset haavoittuvuudet
 • Auditointimenetelmät
 • Eri tyyppiset kohteet
 • Ohjelmistot ja työkalut
 • Tulosten analysointi ja käsittely
 • Labra: Tutkain-palvelun käyttö

12:00 Lounas
13:00 Iltapäivän aloitus

 • Nessus haavoittuvuusskanneri
 • Nessus Plugins
 • Audit Policies
 • Labra: Kohteiden kartoitus

14:15 Iltapäiväkahvi
14:30 Iltapäivä jatkuu

 • Labra: Tunnukseton ja tunnuksellinen skannaus
 • Compliance Checks
 • Web Application Tests
 • Labra: Web-palvelun haavoittuvuuksien etsiminen
 • Automatisointi
 • Labra: Nessus RESTful API:n käyttö

16:30 Kurssin lopetus